برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقايسه اثر بازدارندگي برخي از علف کش هاي شاليزار بر ارقام محلي و اصلاح شده برنج

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: فرحپورحقاني آتوسا*,يعقوبي بيژن
 
 *موسسه تحقيقات برنج كشور
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1392دوره 5
 
 
چکیده: 

مقايسه اثرات بازدارندگي علف کش هاي تيوبنکارب، بوتاکلر و اکساديارژيل بر ريشه و ساقه ارقام برنج، در تابستان 1391 در موسسه تحقيقات برنج کشور انجام شد. آزمايش با گياهچه هاي 2-1.5 برگي و محيط آگار 0.8 درصد حاوي محلول يوشيدا بر روي ارقام هاشمي و خزر انجام شد. برازش مدل سيگموئيدي لجستيک سه پارامتره نشان داد که بيشترين کاهش ارتفاع ساقه و طول ريشه در هر دو رقم مورد بررسي در تيمار با علف کش تيوبنکارب بود. دز لازم براي 50% کاهش (X0 ) ارتفاع در تيمار با تيوبنکارب در هر دو رقم بطور معني داري کمتر از تيمار با علف کش هاي ديگر بود. مقدار X0 ارتفاع رقم خزر در تيمار با اکساديارژيل و بوتاکلر به ترتيب حدود 32 و 4 برابر براي رقم هاشمي 37 و 19 برابر تيوبنکارببود. به عبارت ديگر اين ارقام داراي حساسيت بيشتري به علف کش تيوبنکارب بودند.همچنين واکنش ريشه ارقام به علف کش ها مشابه ارتفاع بود، با اين تفاوت که بطور کلي تغييرات طول ريشه کمتر بود. X0 طول ريشه رقم خزر در تيمار با علف کش بوتاکلر نسبت به علف کش اکساديارژيل بيشتر بود، به عبارت ديگر ريشه خزر داراي حساسيت بيشتري به اکساديارژيل نسبت به بوتاکلر بود.

 
کلید واژه: رقم، علف کش، دز، ريشه، ساقه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 60   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی