برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

نقش رادیکالهای فعال اکسیژن در آسیب بافتی ناشی از استرس درد

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: پوراحمد جلال,رضواني نيلوفر,احمدياني ابوالحسن
 
 
 
عنوان همایش: همايش سم شناسي و مسموميت هاي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن سم شناسی ایران
زمان:  1383دوره 8
 
چکیده: 

تشكيل راديكالهاي فعال اكسيژن در بافتهاي مختلف انسان و حيوانات آزمايشگاهي در بسياري از بيماريهاي التهابي، آسيبهاي ايسكميك و سرطان گزارش شده است. هدف از اين مطالعه بررسي تشكيل راديكالهاي فعال اكسيژن و آسيب ناشي از آن بدنبال القا استرس درد در دو بافت مغزي و كبدي موش صحرايي بوده است. براي القا درد مداوم از تزريق فرمالين در پاي موش صحرايي استفاده شد. جهت بررسي تاثير شدت و مدت درد در روند تشكيل راديكالهاي فعال اكسيژن، فرمالين در فاصله هاي زماني 24 ساعته، 4 روزه و 7 روزه به گروههاي مختلف موش صحرايي تجويز شد. براي اندازه گيري ميزان راديكالهاي فعال اكسيژن تشكيل شده، از معرف ´2,´7- دي كلروفلورسين استفاده شد. سلولهاي پستانداران ´2,´7- دي كلروفلورسين را به متابوليت فلورسنت آن تبديل مي كنند كه با روش اسپكتروفلوريمتري قابل اندازه گيري بوده و بعنوان مقياسي از غلظت راديكالهاي فعال اكسيژن تشكيل شده در اين مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس نتايج, تشكيل راديكالهاي فعال اكسيژن و نيز سميت سلولي در بافتهاي مغزي و كبدي با افزايش مدت و شدت درد القا شده، افزايش معني داري از خود نشان داد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 38  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی