برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بهينه سازي پارامترهاي منحني مشخصه آب خاک با استفاده از مدل SWCT

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: پرويزي سعيده*,زندپارسا شاهرخ
 
 *بخش مهندسي آب، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شيراز
 
عنوان همایش: كنگره ملي آبياري و زهكشي ايران
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه صنعتي اصفهان
زمان:  1395دوره 2
 
 
چکیده: 

در اين پژوهش براي برآورد پارامترهاي هيدروليکي خاک، با منظور نمودن اثرات جريان بخار آب و گرما در شبيه سازي رطوبت و دما، از مدل SWCT استفاده شد. در اين مدل، مقادير رطوبت و دماي خاک در اعماق و زمان هاي مختلف با حل معادله ريچاردز در محيط برنامه نويسي #Visual Studio C نوشته شد. براي برآورد پارامترهاي هيدروليکي خاک، پس از مرطوب کردن نيمرخ خاک، مقادير رطوبت و دما در اعماق مختلف به ترتيب توسط دستگاه TDR و دستگاه ثبات در سال 1394 اندازه گيري گرديد. تابع هدف [ريشه متوسط خطا بين مقادير شبيه سازي شده و اندازه گيري شده (RMSE) رطوبت خاک] با روش Newton Raphson به حداقل رسانيده شد. نتايج نشان داد که با استفاده از مدل SWCT و اندازه گيري رطوبت خاک و اطلاعات هواشناسي مي توان عوامل هيدروليکي خاک را بهينه نمود. همچنين، نتايج حاصل از خروجي مدل نشان دادند که جريان بخار آب در خاک تنها در رطوبت هاي نزديک به حالت هواخشک لايه سطحي موثر بود. در نهايت، مقادير برآوردي و اندازه گيري رطوبت و دماي خاک به ترتيب در اعماق 5، 35 و 70 سانتي متري با مقدار نرمال شده RMSE برابر 0.090، 0.096 و 0.056 و دماي خاک در اعماق 5، 15 و 25 سانتي متري با RMSE برابر 2.000، 1.175 و 1.474 درجه سانتي گراد در سطح مطلوب واسنجي شدند.

 
کلید واژه: مدل SWCT، تابع هدف، روش معکوس، رطوبت خاک، دماي خاک، پارامترهاي هيدروليکي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 139   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی