نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی کارایی علف کش اورست (فلوکاربازون سدیم) در کنترل علف های هرز پهن برگ و باریک برگ گندم

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: جمالي محمد*,باغستاني محمدعلي,احمدوند گودرز,قزلي فرخ دين,فريدون پور محمد,جوكار لادن
 
 *مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي فارس
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1392دوره 5
 
چکیده: 

به منظور بررسي كارايي علف كش دو منظوره اورست 70%WG (فلوكاربازن سديم) با علف كش ها رايج مزارع گندم كشور آزمايشي با 15 تيمار و چهار تكرار در سال زراعي 91-1390 در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در ايستگاه تحقيقاتي زرقان فارس اجرا شد. تيمارها شامل اورست با دزهاي 40، 43 و 46 گرم در هكتار، توتال WG (%75 سولفوسولفورن + 25%مت سولفورون متيل) به ميزان 40 گرم در هكتار به همراه 1250 ميلي ليتر از سورفكتانت همراه، آكسيال جديد 045EC (پينوكسادن) به ميزان 1.5 ليتر در هكتار به همراه برومايسيد ام آ 40%EC (بروموكسينيل + ام سي پي آ) به ميزان 1.5 ليتر در هكتار، آكسيال جديد 045EC (پينوكسادن) به ميزان 1.5 ليتر در هكتار به همراه گرانستار 75%DF (تري بنورون متيل) به ميزان 20 گرم در هكتار، تاپيك 8%EC (كلودينافوپ پروپارژيل) به ميزان 0.8 ليتر در هكتار به همراه برومايسيد ام آ 40%EC (بروموكسينيل + ام سي پي آ) به ميزان 1.5 ليتر در هكتار، تاپيك 8%EC به ميزان 0.8 ليتر در هكتار به همراه گرانستار به ميزان 20 گرم در هكتار، تراكسوس 045EC (پينوكسادن 22.5 + كلودينافوپ پروپارژيل 22.5 گرم در ليتر) به ميزان 1.5 ليتر در هكتار به همراه برومايسيد ام آ 40%EC (بروموكسينيل + ام سي پي آ) به ميزان 1.5 ليتر در هكتار، تراكسوس 045EC (پينوكسادن 22.5 + كلودينافوپ پروپارژيل 22.5 گرم در ليتر) به ميزان 1.5 ليتر در هكتار به همراه گرانستار، آپيروس 75%WG (سولفوسولفورون) به ميزان 27 گرم به همراه سيتويت، شواليه 6%WG (مزوسولفورون + يدوسولفورون + مفن پاير) به ميزان 400 گرم در هكتار، آتلانتيس 1.2%OD (مزوسولفورون + يدوسولفورون + مفن پاير) به ميزان 1.5 ليتر در هكتار و شاهد وجين دستي تمام فصل علف هاي هرز. مقايسه ميانگين درصد كاهش وزن خشك يولاف (Avena fatua)، بي تي راخ (Galium aparine) و گل گندم (Centurea depressa)و عملکرد محصول نشان داد که فلوكاربازن سديم در مرتبه ضعيف بوده و داراي اختلاف معني دار آماري در سطح 5% با علف كش هاي دو منظوره، باريك برگ كش ها (تاپيك و آكسيال) و پهن برگ كش هاي مورد استفاده بود.

 
کلید واژه: فلوكاربازون سديم، علف هرز پهن برگ، علف هرز باريك برگ، گندم
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 82   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی