برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر روان شناسی محیطی بر الگوهای رفتاری و تحقق فرهنگ (نمونه موردی: محله ماهانی کرمان)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: سالاري مليكا*,مهدوي افسون
 
 *
 
عنوان همایش: همايش ملي فرهنگ گردشگري و هويت شهري
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  مهرانديشان ارفع، دانشگاه كرمان
زمان:  1395دوره 2
 
چکیده: 

محيط پس از ان که توسط انسان طراحي و سازمان دهي شد قابليت سازمان دهي رفتار انسان را کسب مي کند سازندگان با ساختن يک محيط ارزش ها ، افکار و پيام هاي خود را به زباني رمزگونه در داخل ان جاگذاري مي کنند و مخاطبان اشنا با ان فرهنگ به محض ديدن بنا و فضا متوجه پيام ها شده و متناسب با ان ها رفتارشان را تنظيم مي کنند بنابراين محيط رفتارهاي مناسب در هر فضا را براي افراد تعيين مي کند و ارتباطات انساني را در ان محيط توسعه مي دهد.بنا بر نظر کريک روانشناسي محيطي مطالعه روانشناختي رفتار انسان به گونه اي است که به زندگي روزمره ي او در محيط کالبدي مرتبط باشد. روانشناسي محيطي رابطه انسان با محيط کالبدي و تاثيرات اين دو بر يکديگر را به گونه اي مورد بررسي قرار مي دهد که ارزش ها، نگرش ها و احتياج هاي او مورد توجه قرار گيرد و به موضوعاتي که در تشريح رفتارهاي مردم نقش اساسي دارند مانند ادراک، شناخت و رفتارهاي فضايي بپردازد لذا روانشناسي محيطي به مطالعه تجربه فردي و جمعي مردم از مکان ها نيز که از نوع رفتارهاي بنيادين انسان مي باشد علاقمند است. يکي از مباحث مهم و کليدي طراحي محيط در زمان حاضر که ارتباط تنگاتنگي با درک معاني محيط دارد توجه به هويت در بافتها و محلات شهري است. بسياري از نظريه پردازان معتقدند که هويت شهرها و فضاهاي شهري، محلات بسيار تضعيف شده است. بنابراين توجه به ساماندهي بافت ها از اهميت فراواني در طراحي شهري برخوردار است. در اين تحقيق محله ي ماهاني کرمان به عنوان زمينه ي مورد بحث انتخاب شده و به عوامل تاثير گذار روانشناسي محيط بر الگوهاي رفتاري وارتباط بين رفتار و محيط کالبدي و تحقق فرهنگ (نمونه موردي محله ماهاني کرمان) پرداخته شده است و با استفاده از مدل SWOT به بررسي و تحليل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد در بافت تاريخي محله ي ماهاني کرمان مي پردازيم و در نهايت با در نظر گرفتن عوامل تاثيرگذار روانشناسي محيط برالگوهاي رفتاري (نمونه موردي: محله ي ماهاني) راهبردهايي هم سو با توسعه محله ارائه گرديده است.

 
کلید واژه: روانشناسي محيطي، معماري، رفتار در محيط، فرهنگ، محله ماهاني کرمان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 1269   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی