برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي کنترل شيميايي علف هاي هرز ماش در خوزستان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ماكنالي آذر*,شيمي پرويز
 
 *مرکز تحقيقات کشاورزي صفي آباد، دزفول
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1392دوره 5
 
 
چکیده: 

به منظور بررسي کنترل شيميايي علف هاي هرز ماش، آزمايشي طي سال زراعي 91-1390 با 8 تيمار در سه تكرار در قالب طرح آماري بلوك هاي كامل تصادفي، در اراضي مركز تحقيقات كشاورزي صفي آباد دزفول اجرا گرديد. تيمارهاي علف کش شامل: 1-كاربرد تريفلورالين EC48% با نام تجارتي ترفلان، به ميزان 2 ليتر در هكتار، مخلوط با خاک 2- کاربرد پيش رويشي تريفلورالين بميزان 2 ليتر در هكتار، بلافاصله پس ازسمپاشي آبياري 3- کاربرد پس رويشي اکسي فلورفن EC24% با نام تجارتي گل بميزان 1.5 ليتر در هکتار در اوايل رشد علف هاي هرز. 4- کاربرد پس رويشي اکسي فلورفن به ميزان 2 ليتر در هکتار در اوايل رشد علف هاي هرز. 5- کاربرد پس رويشي ايمازتاپيرSL10%  با نام تجارتي پرسوئيت به ميزان 0.4 ليتر+ 0.2 ليتر روغن سيتوگيت در هکتار در اوايل رشد علف هاي هرز. 6- کاربرد پس رويشي ايمازتاپير به ميزان 1 ليتر در هکتار. 7- کاربرد پيش رويشي پنديمتالين EC33% با نام تجارتي استومپ به ميزان 3.5 ليتر در هکتار. 8- شاهد بدون علف هرز بود. ارزيابي از آزمايش پس از اعمال تيمارهاي علف كش شامل: شمارش تعداد علف هاي هرز به تفکيک گونه، يک ماه پس از اعمال آخرين تيمار علف كش، توزين زيست توده علف هاي هرز به تفکيک گونه در پايان فصل رشد و توزين عملکرد دانه ماش. نتايج آزمايش نشان داد که، بين تيمارهاي مختلف علف كش، از نظر کنترل تراکم علف هاي هرز، زيست توده علف هاي هرز، افزايش عملکرد ماش ونيز درصد افزايش عملکرد، به ترتيب کاربرد علف کش پنديمتالين به ميزان 3.5 ليتر در هکتار بصورت پيش رويشي، علف کش اکسي فلورفن بميزان 1.5 ليتر در هکتار بصورت پس رويشي مناسب تر بوده و توصيه مي گردند.

 
کلید واژه: ماش، علف هرز، علف کش، عملکرد
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 548   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی