برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی کارایی علفکش های سولفوسولفورون و سولفوسولفورون + مت سولفورون متیل در کنترل اکوتیپ های جودره (Hordeum spontaneum) در گندم

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: پورعلي مغانلو حسن*,عليزاده حسن,اويسي مصطفي,بابايي سيروان
 
 *دانشگاه تهران
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1392دوره 5
 
چکیده: 

به منظور بررسي کارايي علفکش هاي سولفوسولفورون و سولفوسولفورون + مت سولفورون متيل در کنترل اکوتيپ هاي جودره (Hordeum spontaneum) در گندم، آزمايشي در قالب طرح فاکتوريل اسپيليت با سه تکرار در مزرعه پژوهشي پرديس کشاورزي دانشگاه تهران واقع در کرج انجام شد .تيمارهاي آزمايشي داراي دو فاکتور اصلي و يک فاکتور فرعي بود. فاکتورهاي اصلي شامل علفکش (سولفوسولفورون و سولفوسولفورون + مت سولفورون متيل) و زمان کاربرد علفکش (مرحله 2 تا 4 برگي و مرحله گره دوم) و فاکتور فرعي شامل شش توده مختلف جودره (فارس، خوزستان، خراسان رضوي، کرمانشاه، تهران و قزوين) بود. نتايج نشان داد علفکش هاي سولفوسولفورون و سولفوسولفورون+ مت سولفورون متيل با اثر کنترل مشابه باعث کاهش وزن خشک علف هرز در مرحله دو تا چهار برگي گرديدند. تقريبا اکثر توده هاي جميعتي علف هرز با مصرف سولفوسولفورون و سولفوسولفورون+ مت سولفورون متيل در مرحله 2 تا 4 برگي بطور کامل نابود شد. کاربرد علفکش سولفوسولفورون در مرحله گره دوم در بين توده هاي جودره نتايج متفاوتي را در پي داشت. اکوتيپ هاي خوزستان، کرمانشاه و قزوين در مقايسه با ساير جمعيتها از تحمل نسبي برخوردار بودند. در مرحله گره دوم، سولفوسولفورون + مت سولفورون متيل عملکرد بهتري داشت. در مجموع استفاده از علفکش هاي سولفوسولفورون (26 گرم در هکتار) و سولفوسولفورون + مت سولفورون متيل (40 گرم در هکتار) در مرحله دوتا چهار برگي کارايي بهتري بر روي کنترل اکثر توده هاي علف هرز داشت. دستيابي به زمان بهينه مصرف علفکش گام موثري در جهت افزايش کارايي علفکش و جلوگيري از کاربرد بي رويه اين نهاده هاي شيميايي محسوب مي شود.

 
کلید واژه: سولفوسولفورون و سولفوسولفورون + مت سولفورون متيل، گندم، اکوتيپ
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 133   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی