نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر کیفیت آب بر کارایی علف کش های سولفوسولفورون و کلودینا فوپ پروپارژیل در کنترل یولاف وحشی ( Avena ludoviciana) و علف خونی ( Phalaris minor)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: افراسيابي مهر امير*,قرخلو جاويد,باقراني ناصر
 
 *
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1392دوره 5
 
چکیده: 

به منظور ارزيابي اثر کيفيت آب سم پاشي بر کارايي و جذب علف کش هاي سولفوسولفورون وکلودينا فوپ پروپارژيل در کنترل علف هاي هرز علف خوني و يولاف وحشي، آزمايشي در سال 1391 در دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان در قالب طرح کاملا تصادفي با 3 تکرار انجام شد. تيمار هاي منابع آب شامل آب مقطر (به عنوان شاهد)، آب شهر، آب چاه نيمه عميق، آب رودخانه و آب زهکش مزارع بود. سه گلدان نيز به عنوان تيمار شاهد (سم پاشي نشده) در نظر گرفته شد. نتايج اين مطالعه نشان داد که کيفيت آب مخلوط شده با علف کش بر کارايي آن بسيارتاثير گذار است، به طوري که آب زهکش مزارع با 65 درصد و آب مقطر با 100 درصد کنترل علف هرز نسبت به شاهد سم پاشي نشده (بر اساس وزن خشک علف هرز) داراي کمترين و بيشترين مقدار کنترل بودند. بين تيمار هاي علف کشي از نظر درصد کنترل علف هرز تفاوت معني داري وجود نداشت. مقدار تاثير گذاري کيفيت منبع آب بر کارايي علف کش رابطه مستقيمي با مقدار کاتيون هاي موجود در آن داشت. آب زهکش مزارع داراي بيشترين مقدار کاتيون (Ca، Mg،Na) در بين منابع آب ديگر بود به همين دليل با تشکيل کمپلکس و جذب مولکول هاي بار منفي علف کش ها، مانع از جذب و فعاليت آن ها شد.

 
کلید واژه: کيفيت آب، علف کش، کنترل علف هرز
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 120   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی