برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مبارزه شیمیایی با سس در مزارع چغندرقند استان خراسان رضوی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نوروززاده شهرام*,ميقاني فريبا,عباس پور مجيد
 
 *مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1392دوره 5
 
چکیده: 

در اين تحقيق، کنترل شيميايي سس (Cuscuta campestris) با علف کش هاي جديد متالاکلر (دوآل گلد) در مقادير 1، 2، 2.5 و 3 ليتر در هکتار، کرب با فرمولاسيون مايع (پروپيزاميد) و وتابل هر يک در مقادير 1، 1.5، 2 و 2.5 ليتر در هکتار و اتوفومزات (اتو) (SC 500) در مقادير 1، 1.5، 2 و 2.5 ليتر در هکتار به همراه شاهد بدون مبارزه در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 17 تيمار و چهار تکرار در سال 1388 در مشهد انجام شد. اثر تيمارهاي علف کش بر وزن تر و خشک سس و عملکرد چغندرقند و نمره دهي چشمي اثر تيمارهاي علف کش مورد تجزيه آماري قرار گرفت. نتايج نشان داد علف کش متولاکلر با تمامي دوزها کارايي مطلوبي در کنترل سس نداشت. ولي کاربرد آن ها در چغندر فاقد تاثير سوء بر عملکرد بود.تيمار هاي پروپيزاميد همزمان با کنترل مطلوب سس موجب افزايش عملکرد در چغندر قند گرديدند. از اين جهت بين فرمولاسيون WP و‍ SC تفاوت معني داري مشاهده نشد در عين حال از نظر تاثير مثبت بر عملکرد چغندر قند در اين آزمايش کارکرد فرمولاسيون SC بهتر بود. در مجموع، علف کش هاي (بجز متولاکلر) بکار رفته در اين تحقيق توانايي کنترل نسبتا مناسب سس را داشتند و علاوه بر اين خسارت معني داري نيز بر چغندرقند نداشتند.

 
کلید واژه: چغندرقند، کنترل شيميايي، علف کش، سس
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 244   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی