برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

سنجش کیفیت زندگی شهری با تاکید بر شاخص های ذهنی (مطالعه موردی: منطقه 4 شهر کرمان)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: معين فر محمدصادق*,نوري افسانه
 
 *باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
 
عنوان همایش: همايش ملي فرهنگ گردشگري و هويت شهري
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  مهرانديشان ارفع، دانشگاه كرمان
زمان:  1395دوره 2
 
چکیده: 

کيفيت زندگي يک پديده جهاني است که در ارتباط با ميلياردها نفر از مردم چه در کشورهاي در حال توسعه و چه توسعه يافته حتي در اغاز قرن 21 بوده است. نواحي شهري مراکز اصلي رشد اقتصادي، اجتماعي و سياسي در هر کشوري هستند که خود را بعنوان جذاب ترين نقاط براي ايجاد ثروت، کار، خلاقيت و نواوري اثبات کرده اند. اما، نواحي شهري با چالش هاي مهمي در زمينه هاي تخريب فيزيکي و محيطي، محروميت اجتماعي، ناامني، بيکاري، کمبود مسکن و ترافيک روبرو هستندکه اين مشکلات کيفيت زندگي شهري را به شدت کاهش مي دهند. مطالعه کيفيت زندگي در نواحي شهري در سالهاي اخير مورد توجه گسترده بوده است. هدف از پژوهش حاضر سنجش و ارزيابي شاخصهاي کيفيت زندگي شهري در منطقه 4 شهرکرمان با تاکيد بر شاخصهاي ذهني مي باشد. روش تحقيق توصيفي – تحليلي مبتني بر مطالعات کتابخانه اي و پرسشنامه است. اطلاعات مورد نياز از 383 نمونه بصورت تصادفي (با استفاده از فرمول کوکران) جمع اوري و به منظور تحليل متغيرهاي موردمطالعه از نرم افزار SPSS و روش هاي اماري نظير،T-Test  تک نمونه اي، همبستگي پيرسون و کروسکال- واليس استفاده شده است. يافته هاي تحقيق از وضعيت کيفيت زندگي در منطقه موردمطالعه نشان مي دهد که از نظر شهروندان منطقه 4 وضعيت دسترسي به امکانات و خدمات شهري در نواحي متفاوت بوده است. با استفاده از نتايج بدست امده از سنجش کيفيت زندگي شهري برخورد با مسائل رهيافتي موثر بوده و باعث بهبود کيفيت زندگي شهروندان مي گردد.

 
کلید واژه: کيفيت زندگي شهري، بعد ذهني، شهر کرمان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 248   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی