برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر سطوح مختلف بیوچار و کم آبیاری بر راندمان مصرف آب در باقلا

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: پورمنصور سمانه,رزاقي فاطمه*
 
 *بخش مهندسي آب، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شيراز
 
عنوان همایش: كنگره ملي آبياري و زهكشي ايران
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه صنعتي اصفهان
زمان:  1395دوره 2
 
چکیده: 

به منظور ارزيابي راندمان مصرف آب گياه باقلا تحت سطوح مختلف بيوچار و تنش آبي، آزمايشي در قالب طرح کاملا تصادفي در 3 تکرار انجام شد. تيمارهاي آزمايشي شامل بيوچار در 5 سطح (صفر، 25، 50، 75 و 100 تن در هکتار) و تنش خشکي در 3 سطح 100)، 75 و 50 درصد نياز آبي گياه) بودند. پارامترهاي اندازه گيري شده در اين تحقيق شامل عملکرد باقلا، مقدار آب مصرفي، هدايت روزنه و راندمان مصرف آب مي باشد. نتايج حاصل نشان داد که با کاربرد بيوچار در خاک عملکرد دانه باقلا، هدايت روزنه گياه و راندمان مصرف آب به طور معني داري نسبت به تيمار شاهد افزايش يافت، همچنين مقدار آب مصرفي گياه با افزودن بيوچار در خاک روندي کاهشي داشت. از سوي ديگر تنش خشکي در تيمارهاي بدون بيوچار موجب کاهش عملکرد باقلا گشت اما لازم به توجه است که در صورت کاربرد بيوچار تاثيرات منفي اعمال تنش خشکي کاهش يافت بطوريکه راندمان مصرف آب در تيمارهاي حاوي بيوچار علي رغم تنش خشکي اعمال شده روندي افزايشي داشت و بيوچار موجب افزايش راندمان مصرف آب در گياه شد.

 
کلید واژه: بيوچار، تنش خشکي، راندمان مصرف آب، هدايت روزنه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 62   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی