برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مدلسازي عددي آبشستگي تکيه گاه پل با استفاده از فلوئنت و مقايسه آن با نتايج آزمايشگاهي

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ميرزانبي خاني مجتبي*,امام قلي زاده صمد,اژدري خليل,خزيمه نژاد حسين
 
 *دانشگاه صنعتي شاهرود، دانشکده کشاورزي، گروه آب و خاک
 
عنوان همایش: كنگره ملي آبياري و زهكشي ايران
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه صنعتي اصفهان
زمان:  1395دوره 2
 
 
چکیده: 

يکي از مهم ترين عوامل تخريب پل هاي رودخانه اي، آبشستگي در محل پايه و تکيه گاه پل مي باشد. محاسبه آبشستگي در محل پايه و تکيه گاه پل با استفاده از مدل هاي آزمايشگاهي متداول بوده و اخيرا بدليل برخي از محدوديتها، استفاده از مدل سازي عددي مد نظر قرار گرفته است. در اين تحقيق از نتايج آزمايشگاهي خزيمه نژاد و همکاران 1391) و (1392 براي شبيه سازي جريان و رسوب در مدل عددي Fluent استفاده گرديد.
در مدل آزمايشگاهي ميزان آبشستگي اطراف تکيه گاه، پس از
1 ساعت از شروع آزمايش مورد بررسي و اندازه گيري قرار گرفته است. براي مدل سازي عددي، هندسه کانال توسط نرم افزار Gambit مش بندي شده و سپس با استفاده از مدل عددي فلوئنت ميزان آبشستگي با در نظر گرفتن زمان يک ساعت در 171 نقطه محاسبه و با نتايج آزمايشگاهي مورد مقايسه قرار گرفت.
نتايج مدل سازي نشان داد عمق آبشستگي محاسبه شده توسط مدل عددي
Fluent با تقريب نسبتا خوبي تقريبا برابر با عمق اندازه گيري شده در مدل آزمايشگاهي مي باشد.

 
کلید واژه: آبشستگي، تکيه گاه پل، مدل آزمايشگاهي، مدل عددي Fluent
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 180   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی