برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی عملکرد و اجزای عملکرد کاهو با کاربرد لجن فاضلاب شهری در شرایط گلخانه

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عالي نژاديان بيدآبادي افسانه*,سهرابي نسترن,فيضيان محمد,ملکي عباس
 
 *گروه علوم و مهندسي خاک، دانشکده ي کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه لرستان
 
عنوان همایش: كنگره ملي آبياري و زهكشي ايران
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه صنعتي اصفهان
زمان:  1395دوره 2
 
 
چکیده: 

لجن فاضلاب به دليل دارا بودن مقادير قابل توجهي مواد آلي و عناصر پرمصرف مانند نيتروژن، فسفر و پتاسيم و عناصر کم مصرف مانند آهن، مس، روي و منگنز به عنوان يکي از بهترين و ارزان ترين کودهاي آلي براي زمين هاي کشاورزي مطرح مي باشد. استفاده از لجن فاضلاب به عنوان كود در زمين هاي كشاورزي علاوه بر داشتن برتري هاي اقتصادي، گزينه مناسبي نيز براي رفع مشكل مديريت لجن فاضلاب است. اما وجود عوامل سمي از قبيل فلزات سنگين در لجن، مهم ترين فاکتور محدودکننده استفاده از آن به شمار مي آيد. در تحقيق حاضر به منظور بررسي تاثير کاربرد لجن فاضلاب شهري بر رشد و عملکرد گياه کاهو (Lactuca sativa L.) آزمايشي گلخانه اي با 5 تيمار سطوح مختلف لجن فاضلاب 0)، 25، 50، 75 و 100 تن در هکتار) در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 4 تکرار اجرا شد. در پايان فصل رشد خصوصيات مختلف گياه شامل ارتفاع گياه، عملکرد تر و خشک اندام هوايي، وزن خشک ريشه و طول ريشه گياه اندازه گيري گرديد. نتايج نشان داد که افزايش ميزان کاربرد لجن فاضلاب باعث افزايش معني دار (در سطح احتمال پنج درصد) تمام پارامترهاي اندازه گيري شده در گياه شد و تيمار 100 تن در هکتار لجن فاضلاب داراي بهترين اثر بر خصوصيات گياه کاهو بود.

 
کلید واژه: کاهو، لجن فاضلاب، عملکرد و اجزاي عملکرد
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 118   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی