نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقایسه پاسخ کمپلمان های 3 و4 قایقرانان مرد نخبه به شدت تمرین هوازی در هوای گرم و سرد

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: فرهمندفر اكبر*,نقيبي مرتضي
 
 *گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهبهان، بهبهان، ايران
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي تربيت بدني و علوم ورزشي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  مركز توسعه آموزش هاي نوين ايران (متانا)
زمان:  1395دوره 1
 
چکیده: 

هدف از انجام اين تحقيق، مقايسه پاسخ کمپلمان هاي3 و 4 قايقرانان مرد نخبه به شدت تمرين هوازي در هواي گرم و سرد بوده است. به اين منظور از ميان قايقرانان تيم استان خوزستان، تعداد 22 نفر با سن 4.17 ± 31.72 سال، وزن 3.15 ± 73.40 کيلو گرم، قد 0.02 ± 1.78 متر و حداکثر اکسيژن مصرفي 1.57 ± 55.73 ميلي ليتر در کيلوگرم در دقيقه، به طور تصادفي انتخاب و به دو گروه تجربي (12 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسيم شدند. نمونه گيري خون، بلافاصله پيش از شروع تمرينات و 15 دقيقه پس از اولين جلسه تمرين و به همين ترتيب در آخرين جلسه تمرينات انجام شد. تمرين هوازي بيشينه در سه ماه، شش روز در هفته، روزي 90 دقيقه با شدت 75 تا 85 درصد حداکثر اکسيژن مصرفي انجام شد و گروه کنترل در اين مدت به تمرينات زير بيشينه که پيش از دوره تمريني انجام مي دادند، ادامه دادند. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون تحليل واريانس عاملي با اندازه هاي مکرر استفاده شد. يافته ها نشان داد که تمرينات هوازي در هواي گرم (بالاي 35درجه سانتي گراد) و هواي سرد (زير 10 درجه سانتي گراد) بطور مستقل، بر دو کمپلمان3 و 4 تاثير معني داري مي گذارد. به علاوه، اين تاثير در تمرينات بيشينه و زير بيشينه تفاوت معني داري نشان مي دهد (P£0.05).در نتيجه، تمرين هوازي در هر دو هواي گرم و سرد تاثيرات متفاوتي بر پاسخ کمپلمان هاي 3 و 4 قايقرانان مرد نخبه نشان مي دهد که تاثير شدت تمرينات نيز در ايجاد اين تغييرات زياد مي باشد.

 
کلید واژه: تمرين هوازي بيشينه، هواي گرم و سرد، کمپلمان هاي3 و 4، قايقرانان مرد نخبه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 64   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی