نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

الگوهای مجهول کردن فعل در گویش لکی هرسینی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: مرادخاني صفيه*
 
 *دانشگاه لرستان
 
عنوان همایش: همايش ملي بررسي سير تحول ادبيات بومي لرستان (كله باد)
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی، جهاددانشگاهی واحد استان لرستان
زمان:  1390دوره 1
 
چکیده: 

مردم شهرستان هرسين به گويش لکي هرسيني، که يکي از گويش هاي زير مجموعه زبان کردي است، تکلم مي کنند. به دليل عدم بررسي فعل گويش لکي هرسيني از نظر ساختواژي، نگارنده اين تحقيق برآن شد تا با انجام اين پژوهش، بررسي زباني در جهت حفظ گويش مذکور انجام دهد. اين هدف، با جمع آوري پيکره گويش لکي هرسيني به روش ميداني و از طريق ضبط و تحليل مصاحبه با 20 گويشور بالاتر از 60 سال صورت گرفته است. براي آوا نگاري جمله هاي گويش مورد مطالعه، از فونت آوانگاري به سيستم آمريکايي SILDolousIPA استفاده شده است. طريقه مجهول کردن افعال در گويش لکي هرسيني متنوع است. فعل گويش لکي هرسيني داراي چهار الگوي اصلي است که هر الگو خود شامل يک الگو براي زمان گذشته و الگويي ديگر براي زمان حال و آينده است. در مجموع هشت الگو جهت مجهول کردن فعل گويش لکي هرسيني وجود دارد. فعل مجهول گويش لکي هرسيني از نظر ساختواژي داراي ويژگي هاي متعددي است؛ تعدادي از اين ويژگي ها عبارتند از: 1- فعل مجهول با تکواژهاي به هم چسبيده ساخته مي شود. 2- فعل مجهول داراي تغييرات ساختواژي فراواني است. 3- فعل سببي نيز الگوي ويژه اي براي مجهول کردن دارد. 4- تکواژ /-a/ که به انتهاي برخي از مفعول هاي جمله هاي معلوم اضافهمي شود؛ در جمله هاي مجهول نيز، هم چنان در انتهاي مفعول ها باقي مي مانند (يعني نشانه مفعول در جمله مجهول حذف نمي گردد). مهمترين پسوندهاي ساختارهاي مجهول عبارتند از: :/-yâ پس از پايه حال برخي از افعال گذرا.  :/-er+yâ/ -۲پس از پايه حال برخي از افعال گذرا.  :/-â پس از شناسه مفعولي برخي از افعال گذرا.

 
کلید واژه: گويش لکي هرسيني، فعل، مجهول، الگو، پسوند
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 159   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی