برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی علل و عوامل گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر نوین در شهرستان خرم آباد

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: مهدوي نصر حميد,فراشي حجت اله,مهدوي نصر مجيد
 
 
 
عنوان همایش: همايش هجوم خاموش
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی، جهاددانشگاهی واحد استان لرستان
زمان:  1390دوره 2
 
چکیده: 

هدف از انجام اين تحقيق بررسي وضعيت مصرف مواد مخدر و روان گردان در بين جوانان و نوجوانان پسر شهر خرم آباد و تعيين برخي از عوامل موثر در مصرف اين مواد بود. جامعه آماري اين تحقيق توصيفي پيمايشي را كليه مردان جوان و نوجوان شهرخرم آباد (در دامنه سني 15 تا 29 سال) تشكيل مي دادند. از بين افراد جامعه آماري با روش نمونه گيري تصادفي ساده و در دسترس و هدفدار در جوانان و نوجوانان كه جهت ترك اعتياد به مراكز ترك اعتياد فرايند نمونه گيري انجام گرفت. كه براي تعيين مهمترين متغيرهاي اثر گذار در مصرف اين مواد به مراکز ترک اعتياد دولتي و خصوصي، همچون انجمن NA مراجعه شد. در کل تعداد 50 پرسشنامه 23 آيتمي تكميل شده و به محقق برگشت داده شدند، كه پس از كد گذاري توسط نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتايج بدست آمده حاكيست كه تعداد 50 نفر از مواد مخدر و روان گردانها تابحال استفاده کرده بودند. يعني مي توان به طور کلي اظهار نمود که 100 درصد اين نمونه ها از مواد مخدر و يا روان گردانها استفاده کرده بودند.
تحليل نتايج اين تحقيق نشان داد که مصرف مواد مخدر و روان گردانها با متغير هاي سن، شغل، ميزان تحصيلات، وضعيت تاهل، محل زندگي، شيوه زندگي والدين با يکديگر (زندگي مشترک و يا جدا از هم)، وضعيت خانوادگي و اقتصادي، بيكاري، داشتن دوستان مصرف کننده مواد مخدر و روان گردان و مصرف مواد مخدر و روان گردان توسط اعضاي خانواده داراي رابطه معني داري مي باشد. و همچنين مصرف مواد مخدر و روان گردان در بين جوانان و نوجوانان پسر شهر خرم آباد واقعيتي انکارناپذير بوده و با
توجه به ميزان شيوع مصرف بالاي اين مواد،پيش بيني مي شود که اگر برنامه هاي پيشگيري مناسب در اين خصوص طراحي و اجرا نشود هر روز شاهد آسيب بيشتر جوانان و نوجوانان ميهن عزيزمان خواهيم بود.

 
کلید واژه: مواد روان گردان، مواد مخدر، شيوع، جوانان، نوجوانان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 2468   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی