برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی نقش ارضای نیازهای روانی بنیادی و دیدگاه مردان با شکل پوشش بانوان در استان لرستان

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: محمدي راحله,زکي خاني چگني صديقه,صالح بروجردي شاهين
 
 
 
عنوان همایش: همايش هجوم خاموش
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی، جهاددانشگاهی واحد استان لرستان
زمان:  1390دوره 2
 
چکیده: 

اين پژوهش به منظور بررسي نقش ارضاي نيازهاي رواني بنيادي و ديدگاه مردان در نوع حجاب زنان و شناسايي عوامل حجاب گريزي در استان لرستان انجام شدو نمونه اين تحقيق شامل 250 فرد ساكن در خرم آباد بود كه 100 نفر آنان مرد و 150 نفر زن مي باشند. نمونه زنان متشكل بود از سه گروه داراي حجاب برتر يا حجاب سنتي، حجاب امروزي و بد حجاب كه در هر گروه 50 زن با توجه به شكل پوشش ظاهريشان قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل دو بخش محقق ساخته و آزمون استاندارد BNS بود. نيمي از گروه نمونه بين 15 تا 30 سال و نيم ديگر بين 30 تا 50 سال بودند. نتايج نشان داد ارضاي نيازهاي رواني در شكل پوشش خانم ها موثر است بطوريكه زنان داراي حجاي سنتي به لحاظ ارضاي نياز به ارتباط و احساس شايستگي از دو گروه ديگر وضعيت بهتري دارند اما ارضاي نياز خود مختاري در گروه بدحجاب از گروه داراي حجاب برتر و حجاب امروزي بيشتر بود. همچنين نتايج نشان داد ديدگاه مردان نسبت به پوشش زنان در انتخاب نوع پوشش آنها تاثير به سزايي دارد. از ديگر نتايج تحقيق اين بود كه 95% گروه نمونه ضرورت وجود حجاب را براي زنان اذعان كرده اند كه 45% آنها حجاب سنتي را معيار داشتن حجاب دانسته و 43% حجاب در مفهوم امروزي را معيار محجبه بودن دانسته اند. تنها 33% گروه نمونه استفاده از اجبار و قوانين انعطاف ناپذير و اهرم هاي فشار را در گسترش و رعايت حجاب به ميزان زياد موثر مي دانند.
طبق نتايج به دست آمده از گروهي از بانوان كه خود محجبه بودند مهمترين علل رعايت حجاب كامل عبارتند از: داشتن اعتقاد قلبي (
94%)، داشتن امنيت اجتماعي (71%)، قلمداد نشدن بصورت ابزار جنسي (65%)، برخورداري از مطلوبيت اجتماعي (63%)، دفاع از ارزشهاي انقلاب اسلامي (53%)، كنترل خانواده و عرف جامعه (34%)، احترام به قانون (11%) و برخورداري از تقويت هاي اجتماعي، شغلي و محيطي (11%).
همچنين طبق نتايج به دست آمده از گروه بدحجاب مهمترين علل حجاب گريزي عبارتند از: زيبا نبودن پوشش هاي اسلامي فعلي (82%)، دست و پا گير بودن پوشش هاي اسلامي رايج (74%)، جلب توجه جنس مخالف و انتخاب همسر (66%)، اعتقاد به اينكه اخلاق از انسان محافظت مي كند نه حجاب (54%)، تساوي با مردان (52%)، اجباري بودن نوع پوشش و عدم انتخاب زنان 11%)، ترس از مسخره شدن توسط اطرافيان (26%)، رفتار بد برخي مراعات كنندگان حجاب (22%)، اعتقاد به اينكه اين شكل پوشش همان چيزي نيست كه مدنظر اسلام است (4%) و عدم اعتقاد به احكام اسلام و اعتراض به قوانين خانواده و جامعه (2%).

 
کلید واژه: حجاب برتر، حجاب امروزي، بد حجاب، نيازهاي رواني بنيادي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 196   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی