برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بهینه سازی حجم آب مصرفی و تعیین ضریب حساسیت لوبیا چشم بلبلی با سطوح مختلف آبیاری

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ملکي عباس,اثني عشري نگار*,عالي نژاديان افسانه
 
 *گروه مهندسي آب، دانشکده کشاورزي، دانشگاه لرستان
 
عنوان همایش: كنگره ملي آبياري و زهكشي ايران
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه صنعتي اصفهان
زمان:  1395دوره 2
 
چکیده: 

با توجه به قرار گرفتن کشور ما در مناطق خشک و نيمه خشک استفاده از راهکارهايي جهت کاهش مصرف آب، راه حل بسياري از مشکلات خواهد بود. بنابراين به منظور بهينه سازي حجم آب مصرفي و تعيين ضريب حساسيت لوبيا چشم بلبلي، تحقيقي در سال زراعي 93-94 در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با پنج تيمار (T1، T2، T3، T4 و T5 به ترتيب برابر 120، 100، 80، 60 و 40 درصد نياز آبي) و چهار تکرار در مزرعه ي تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه لرستان انجام شد. نتايج نشان داد تابع توليد درجه دوم به عنوان تابع توليد بهينه معرفي شد. همچنين در شرايطي که محدوديت آب نداريم، بيش ترين عملکرد 2.5) تن در هکتار) به ازاي 6269 m3 در طي دوره رشد محصول به دست آمد. در شرايط محدوديت زمين با ميزان 5069 m3 آب، بيش ترين سود خالص 56151) هزار ريال) را دارا بوده و در شرايط کمبود آب، با استفاده از 1908.7 m3 آب، مي توان سطح زير کشت را به ميزان 0.65 هکتار افزايش داد تا سود خالص حداکثر شود. ضريب حساسيت گياه به تنش رطوبتي در تيمارهاي 100% و 80% به ترتيب برابر 0.274 و 0.25، داراي حساسيت کم و در تيمارهاي %60 و 40% برابر 0.747 و 0.911، داراي حساسيت متوسط بودند.

 
کلید واژه: بهينه سازي، تابع توليد، ضريب حساسيت گياه، لوبيا چشم بلبلي، سطوح مختلف آبياري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 73   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی