برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزيابي روش هاي مختلف منحني سنجه در برآورد بار رسوب معلق رودخانه (مطالعه موردي: رودخانه هراز، ايستگاه کره سنگ)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شيردل حديثه*,عمادي عليرضا
 
 *گروه مهندسي آب، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي، ساري
 
عنوان همایش: كنگره ملي آبياري و زهكشي ايران
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه صنعتي اصفهان
زمان:  1395دوره 2
 
 
چکیده: 

رسوب يکي از بزرگترين مشکلات بهره برداري از منابع آب سطحي مي باشد. از روش هاي رايج براي برآورد بار معلق رودخانه ها استفاده از روش هاي برون يابي يا روش هاي منحني سنجه است. در اين پژوهش با برقراري رابطه رگرسيوني بين داده هاي دبي جريان و دبي رسوب و شبيه سازي آن بر اساس روش هاي USBR و FAO، منحني هاي سنجه رسوب ايستگاه کره سنگ در رودخانه هراز مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور تعيين مناسب ترين مدل، شاخص هاي آماري حداقل ميانگين مربعات خطا و ضريب تبيين استفاده شد. همچنين مقادير بار رسوب معلق درازمدت سالانه با تلفيق مدل هاي پيشنهادي و روش هاي دبي جريان نظير منحني تداوم جريان، دبي متوسط روزانه و دبي متوسط ماهانه برآورد شد. نتايج نشان داد تلفيق مدل حد وسط دسته ها با روش USBR با دبي متوسط روزانه مدل مناسب مي باشد.

 
کلید واژه: بار معلق، منحني سنجه رسوب، مدل آماري، رودخانه هراز
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 131   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی