برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی عوامل موثر بر طلاق در شهرستان خمینی شهر

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: ايرواني محمدرضا
 
 
 
عنوان همایش: همايش هجوم خاموش
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی، جهاددانشگاهی واحد استان لرستان
زمان:  1390دوره 2
 
چکیده: 

هدف از اين تحقيق بررسي عوامل موثر بر طلاق در شهرستان خميني شهر است.
روش تحقيق مورد استفاده از نوع علي - مقايسه اي مي باشد. جامعه آماري مورد بررسي دراين تحقيق کليه زوجين مطلقه ساکن در شهرستان خميني شهر تشکيل مي دهد.
نمونه آماري مورد نظر در اين تحقيق را 100 نفر از زنان و مردان مطلقه و يا در حال طلاق شهرستان خميني شهر تشکيل مي دهد که بصورت تصادفي ساده انتخاب شده و پرسشنامه در اختيار آنها قرار داده شده است.
ابزار مورد استفاده پرسشنامه خود ساخته باشد.اين تحقيق داراي 4 فرضيه مي باشد که با استفاده از روش آمار توصيفي شامل فراواني - درصد - ميانگين - ميانه - انحراف استاندارد و واريانس و از روشهاي امار استنباطي مانند آزمون T تست مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته شده است. نتايج حاصل از فرضيات تحقيق نشان داد که : بين طلاق با عدم تفاهم و عوامل اقتصادي رابطه معناداري وجود دارد اما بين اختلالات عاطفي و رواني و همچنين تفاوت هاي فرهنگي با طلاق رابطه معنا داري وجود ندارد.

 
کلید واژه: طلاق، ازدواج، ازدواج مجدد، طلاق رواني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 738   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی