برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

برآورد رواناب حوضه آبریز با استفاده از هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: بياتي فاطمه*,ميرعباسي نجف آبادي رسول
 
 *دانشگاه شهرکرد
 
عنوان همایش: كنگره ملي آبياري و زهكشي ايران
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه صنعتي اصفهان
زمان:  1395دوره 2
 
چکیده: 

يکي از اهداف مهم مطالعات هيدرولوژي در حوضه هاي آبخيز، مدل سازي کمي فرايند بارش- رواناب و تعيين دبي عبوري در خروجي حوضه آبخيز مي باشد. وجود ارتباط بين ژئومورفولوژي و هيدرولوژي اين امکان را فراهم مي آورد تا در حوضه هايي که از نظر ژئومورفولوژي تشابه وجود دارد، با ايجاد روابط بين اين دو، برآورد هيدرولوژي در حوضه هاي فاقد آمار را به دست آورد. تحقيق حاضر به منظور بررسي هيدروگراف واحد لحظه اي ژئومورفولوژي (GIUH) با استفاده از دو روش نش و روسو در حوضه کسيليان انجام گرفت. به منظور بدست آوردن پارامترهاي مدل مذکور از برنامه الحاقي Arc Hydro 9.3 استفاده شد. مقايسه هيدروگراف شبيه سازي شده با هيدروگراف مشاهداتي با استفاده از دو معيار ضريب تبيين R2 و ضريب نش- ساتکليف (NS) نشان داد که هيدروگراف شبيه سازي با روش نش در برآورد دبي اوج سيلاب خطاي کمتري نسبت به روش روسو داشته است. لذا از روش مذکور مي توان براي شبيه سازي هيدروگراف سيلاب هايي که در ايستگاه هيدرومتري ثبت نشده اند، استفاده نمود. به طبع سيل بر روي سطح کشت محصولات کشاورزي تاثير گذاشته و منجر به تغيير عملکرد محصولات کشاورزي خواهد شد و پيشنهاد مي شود که اين موضوع براي حوضه فاقد آمار بررسي شود.

 
کلید واژه: هيدروگراف واحد لحظه اي ژئومورفولوژي، ناش، روسو، حوضه کسيليان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 164   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی