برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیرات جهانی شدن بر هویت جوانان و شهروندان ایرانی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: ياوري زهرا*
 
 *
 
عنوان همایش: همايش هجوم خاموش
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی، جهاددانشگاهی واحد استان لرستان
زمان:  1390دوره 2
 
چکیده: 

اين پژوهش با هدف «تاثيرات جهاني شدن بر هويت جوانان و شهروندان ايراني» به روش تحقيق کتابخانه اي انجام پذيرفت. چهره جهاني كه بشر امروز در آن روزگار مي گذراند، به نسبت چند دهه پيش عميقا دگرگون گشته است. اين حقيقت غيرقابل انكار، به تبع خود موجب وقوع تحولات ژرفي در روندها، قواعد، اصول، دستور كار و حتي سرشت روابط بين الملل شده و اتخاذ رهيافتها و رويكردهاي تازه اي را در برخورد با پديده هاي نوظهور ضروري مي سازد.‏جميع تحولات حادث در سطوح و عرصه هاي مختلف را مي توان در قالب مفهوم بلند «جهاني شدن» گنجانيد و تحت اين عنوان مورد بررسي قرار داد. به طور كلي مقصود از جهاني شدن، فرايند افزايش ارتباطات ميان جوامع بشري مي باشد تا جايي كه وقايع و تحولات يك گوشه از جهان به نحو فزاينده اي بر مردم و جوامع ساير نقاط تاثير مي گذارد. دنياي جهاني شده دنيايي است كه در آن وقايع و رخدادهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي به صورت روزافزوني به هم مرتبط شده اند و جوامع از تحولات يكديگر بيشتر و عميقتر اثر مي پذيرند؛ در واقع جهاني شدن موجب انتقال بسيار سريع و گسترده فرهنگ و سبک ز ندگي مدرن در تمام حوزه هاي زندگي و حتي باعث تغيير در ارزش ها و هويت و روابط انساني و عواطف انسان ها در تمام جهان شده است، اما اين پروسه پيش رونده و مطلوب، زماني كه مشخصا به منظور تامين منافع و همچنين مسلط كردن ارزشهاي مورد نظر قدرتهاي مسلط در عرصه جهاني بر ساير دولتها و ملتها، در نقش فاعلي متجاوز و استثمارگر بروز نمايد، تبديل به پروژه اي تهديدکننده و ويرانگر براي چارچوب و شاکله فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي و هويت ملل و اقوام هر جامعه اي ميشود و هويت ملي شهروندان را به هويت فروملي (قومي) يا فراملي (جهاني) تبديل ميکند، که در نتيجه آن، در کشور ما متاسفانه دانش آموزان نوجوان وجوان در برابر پروژه جهاني سازي رويکرد منفعل يا مخالف دارند و کمتر از رويکرد فعال در مواجهه با پروسه جهاني شدن استفاده ميکنند، حال آنکه بر همه متعهدان و دلسوزان انقلاب اسلامي فرض است تا با اتخاذ رويکرد انطباق گرايي فعالانه به جاي رويکردهاي انطباق گرايي سازش گرايانه و رويکرد بنيادگرايي دفع گرايانه، از تقابل و تعارض هويت ملي و هويت قومي ممانعت کرده، با تاکيد بر گفتمانهاي برابري طلبانه و مبتني بر حقوق شهروندي، راهبردهاي موثري در استحکام سازه هويت ملي ارايه نمايند تا از اين رهگذر بتوان جهاني انديشيد ولي منطقه اي عمل کرد.

 
کلید واژه: جهاني شدن، جهاني سازي، هويت فروملي، هويت قومي، هويت فراملي، رويکرد انطباق گرايي فعالانه، رويکرد انطباق گرايي سازش گرايانه، رويکرد بنيادگرايي دفع گرايانه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 53   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی