برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

طرح بررسی علل تغییر الگوی مصرف مواد مخدر از سنتی (کم خطر) به صنعتی (پرخطر) در ایران (استانهای لرستان و اصفهان)

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: محمدي كوروش*
 
 *انجمن آسيب شناسي اجتماعي ايرانيان، دفتر مرکزي اصفهان، پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا
 
عنوان همایش: همايش هجوم خاموش
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی، جهاددانشگاهی واحد استان لرستان
زمان:  1390دوره 2
 
چکیده: 

در پژوهش حاضر دلايل تغيير لگوي مصرف معتادان به مواد مخدر سنتي و گرايش به سمت مواد مخدر صنعتي مورد بررسي قرار گرفته است. اين پژوهش ملي که به سفارش دفتر تحقيقات کاربردي پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا انجام گرفته است، به روش توصيفي و از نوع تحقيقات کاربردي اجرا شده و هدف اصلي آن ترسيم يک مدل تحليلي- کاربردي براي متوليان امر بويژه پليس مبارزه با مواد مخدر در امر مبارزه و کنترل گسترش مواد خطرناک صنعتي در کشور است. جامعه نمونه اين پژوهش مشتمل بر 550 نمونه از دو استان اصفهان و لرستان بوده و ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل يک فرم مصاحبه نيمه ساخت دار و يک فرم پرسشنامه نگرش سنج مي باشند. علاوه بر اين از تعداد 30 نفر آزمودني نيز مصاحبه بعمل آمده است.
نتايج اين پژوهش حاکي از تغييرات عمده در سطح نگرش جامعه نسبت به مواد مخدر جديد يا صنعتي مي باشد که تغيير الگوي مصرف بخش قابل توجهي از معتادان به مواد مخدر سنتي به سمت مواد مخدر صنعتي را نشان مي دهد. از جمله عوامل موثر بر اين تغيير را ارزاني قيمت مواد صنعتي، گراني و کاهش عرضه مواد سنتي، تنوع در محصولات و سهولت مصرف مواد صنعتي، نا آگاهي نسبت به عوارض مواد صنعتي و شيميايي و تحت تاثير تبليغات اغوا گرايانه اين مواد واقع شدن افراد و ... تشکيل مي دهند. همچنين از اجراي اين پژوهش اطلاعات مهم ديگري در خصوص دامنه سني مصرف کنندگان، ميانگين سن شروع مصرف و نيز اطلاعاتي در مورد فراواني مواد مصرفي معتادان در ايران بدست آمده است.

 
کلید واژه: مواد مخدر سنتي، مواد مخدر صنعتي، معتاد، الگوي مصرف مواد مخدر، اعتياد
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 738   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی