برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی انواع مسمومیت های مسمومین بستری شده در بیمارستان کودکان 17 شهریور رشت از فروردین 1379 تا اسفند 1382

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: رهبرطارمسري مرتضي,تقي مهر فرشيد,شهبازي شاهين,موسويان روشن ضمير سيدامين
 
 
 
عنوان همایش: همايش سم شناسي و مسموميت هاي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن سم شناسی ایران
زمان:  1383دوره 8
 
چکیده: 

مسموميت به عنوان يك مشكل مهم بهداشتي و يكي از شايعترين اورژانسهاي پزشكي مطرح است. مسموميت مي تواند به صورت عمدي و به قصد خودكشي يا به صورت تصادفي باشد. با توجه با اينكه الگوي مسموميت با توجه به شرايط فرهنگي بهداشتي و جغرافيايي هر منطقه، خاص همان منطقه است و انجام هر گونه مداخله در مورد اين مشكل بهداشتي منوط به داشتن اطلاعات پايه در مورد الگوي مسموميت منطقه مي باشد لذا در اين كار مطالعاتي اطلاعات مربوط به مسمومين بستري شده در بيمارستان 17 شهريور رشت طي 4 سال بررسي گرديد تا راهگشاي كارهاي تحقيقاتي آينده باشد. در يك مطالعه مقطعي (8487 ،(Cross sectional بيمار (كودك و نوجوان زير 14 سال) بستري شده در اورژانس بيمارستان 17 شهريور رشت از فروردين 79 لغايت اسفند 82 مورد بررسي قرار گرفتند كه در1380بيمار تشخيص اوليه و يا نهايي مسموميت بود. 5 بيمار به علت كامل نبودن اطلاعات از مطالعه حذف شدند. اطلاعات در مورد نوع مسموميت (عمدي – اتفاقي) نوع دارو و يا ماده مصرفي، سن، جنس، محل سكونت، بيماري زمينه اي و پيامد بيماري از پرونده هاي بيماران استخراج شد. اطلاعات با نرم افزار EXCEL 2000 تحت تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: اطلاعات به دست آمده از تجزيه و تحليل و اين بررسي نشان داد كه طي 4 سال بررسي 93 مورد (6.7%) از كل مسموميت ها، مسموميت عمدي و بقيه اتفاقي بود. همچنين در مسموميت هاي اتفاقي 49% مسموميت ها در شهر و 51% در روستاها اتفاق افتاده است. در مسموميت هاي عمدي 45.1% در شهرها و 54.9% در روستاها اتفاق افتاده است. در مسموميت هاي عمدي 68.8% را بيماران مذكر و 31.2%را بيماران مونث و در مسموميت هاي اتفاقي 66.8% را بيماران مذكر و 33.2%را بيماران مونث تشكيل داده اند. شايعترين گروه سني در افراد مذكر 7-2 سال بود. در كل 4 سال بررسي 1 مورد مرگ گزارش شده بود. شايعترين بيماري زمينه اي در مسموميت هاي عمدي افسردگي و سپس فاويسم به دست آمد. در مسموميت هاي عمدي شايعترين دارو و مواد دارويي به ترتيب خواب آورها و بنزوديازپين ها در رتبه اول و نفت و ارگانو فسفره (آفت كش ها) و چند دارويي در رتبه دوم تا چهارم بودند. در مسموميت هاي اتفاقي نفت در رتبه اول و مسموميت غذايي، مخدرها (ترياك)، خواب آورها و بنزوديازپين هادر رتبه هاي دوم تا چهارم بودند. قرص برنج كه جزو كشنده ترين مواد موجود در شرايط فعلي مي باشد در كل 5 مورد از تعداد كل مسموميت ها را به خود اختصاص داده بود كه فقط در مسموميت هاي عمدي گزارش شده بود. مسموميت اتفاقي همچنان به عنوان مشكل مهم در اطفال و نوجوانان زير 14 سال وجود دارد. نفت و مسموميت غذايي، مخدرها (ترياك) و خواب آورها (بنزوديازپين ها) در جمعيت مورد مطالعه جزو شايعترين ها در بين داروها و مواد مصرفي بودند كه مستلزم كار فرهنگي و آموزشي عمومي مي باشد. خصوصا در مورد مصرف ترياك كه به صورت تجويز خودسرانه با پيشينه فرهنگي غلط توسط والدين و در مورد مسموميت غذايي رعايت بهداشت و نكات بهداشتي در تمام مراحل تامين تغذيه فرزندان ضروري به نظر مي رسد. همچنين در مورد ماهيت فيزيكي و رنگ و شكل داروها كه در جلب توجه اطفال نقشي مهم دارند بايد اقدامات لازم انجام پذيرد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 135  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی