برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر فاضلاب تصفیه شده شهری بر خصوصیات شیمیایی خاک تحت کشت پنبه

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: خاشعي سيوكي عباس*,شهيدي علي,چوپان يحيي
 
 *گروه علوم و مهندسي آب، داشگاه بيرجند
 
عنوان همایش: كنگره ملي آبياري و زهكشي ايران
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه صنعتي اصفهان
زمان:  1395دوره 2
 
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثرات آبياري با پساب فاضلاب تصفيه شده شهري بر خواص شيميايي خاک تحت کشت محصول پنبه در شهرستان تربت حيدريه تحقيقي انجام شد. اين تحقيق به صورت طرح بلوک کاملا تصادفي با پنج تيمار و سه تکرار (R) به صورت آزمايشات مزرعه اي براي عمق 0-40 سانتي متري خاک انجام شد. تيمارهاي اين تحقيق پنج تيمار که شامل آب چاه T1، پساب فاضلاب تصفيه شده شهري T2، ترکيب %50 آب چاه و %50 پساب فاضلاب تصفيه شده T3، آبياري يک در ميان آب و فاضلاب T4 و ترکيب %33 آب چاه و %66 فاضلاب تصفيه شده (مورد استفاده کشاورزان منطقه) T5 مي باشند و تيمار آب چاه به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. پارامترهاي کلسيم، پتاسيم و فسفات در تيمارهاي مختلف و همچنين تيمارهاي داراي پساب در پارامتر درصد مواد آلي در يک گروه آماري قرار گرفتند. پارامتر هاي pH، شوري، درصد مواد آلي، کلر، سولفات، منيزيم، نيترات و سديم در گروه هاي مختلف آماري قرار گرفتند و تفاوت معني داري مشاهده شد. بيشترين مقدار کلر در تيمار شاهد با مقدار 37.58 ميلي اکي والانت بر ليتر و بيشترين مقدار براي عناصر منيزيم، سولفات و سديم در تيمار T3 به ترتيب با 8.7، 10.8 و 42.1 بدست آمد. بيشترين شوري براي تيمار T3 با مقدار 3831 ميکرو زيمنس بر متر و کمترين مقدار براي تيمار T4 با مقدار 3107 ميکرو زيمنس بر متر مشاهده شد. همه پارامترها در حد استاندارد براي آبياري محصولات مي باشند، پس پساب فاضلاب تصفيه شده شهري بر خاک اثر مخربي نداشته است.

 
کلید واژه: خواص شيميايي خاک، پساب، pH، شوري، عناصر خاک
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 87   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی