برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی تاثیر کاربرد کودهای آلی و ماده افزودنی در بهبود کارایی علف کش نیکوسولفورون

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ممنوعي ابراهيم*,ايزدي دربندي ابراهيم,راستگو مهدي,باغستاني محمدعلي,حسن زاده خياط محمد
 
 *دانشگاه فردوسي مشهد
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علف هاي هرز ايران، دانشگاه بيرجند، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1394دوره 6
 
 
چکیده: 

به منظور بررسي تاثير کاربرد کود هاي آلي و ماده افزودني در کارايي علف کش نيکوسولفورون در کنترل علف هاي هرز ذرت دانه اي آزمايشي بصورت فاکتوريل در قالب طرح آماري بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار اجرا شد. فاکتورهاي آزمايش عبارت بودند از کاربرد کودها در 3 سطح (کاربرد کود گاوي به مقدار 40 تن در هکتار، ورمي کمپوست به مقدار 10 تن در هکتار، کود بيولوژيک ميکوريزا به مقدار 250 گرم در متر مربع) همراه با شاهد بدون کاربرد کود ،مقدار کاربرد علف کش نيکوسولفورن در 2 سطح (80 و 40 گرم ماده موثره در هکتار) با و بدون کاربرد ماده افزودني هيدرومکس (0.5 درصد حجمي) بودند. علف هاي هرز غالب مزرعه خرفه، تاج ريزي و تاج خروس بودند. نتايج نشان داد که کاربرد 80 گرم ماده موثر علف کش نيکوسولفورون با ماده افزودني هيدومکس تراکم علف هاي هرز مزکور را بيش از 80 درصد و وزن خشک آنها را 90 درصد کاهش داد. بطور کلي بيشترين عملکرد دانه ذرت (1.117 کيلوگرم در متر مربع) و کنترل علفهاي هرز (90 درصد) نسبت به تيمار شاهد زماني بدست آمد که کود آلي مورد استفاده کود گاوي بود و علف کش نيکوسولفورن به مقدار 80 گرم ماده موثره همراه با ماده افزودني هيدومکس بکار برده شد.

 
کلید واژه: هيدورمکس، کود هاي آلي، تاج خروس، خرفه، تاج ريزي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 54   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی