برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر کاربرد علف کش های مختلف بر کنترل علف های هرز و عملکرد برنج (.Oryza Sativa L)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: محضري سبحان*,باغستاني محمدعلي,گيتي سميه,رئوفي محمد
 
 *
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علف هاي هرز ايران، دانشگاه بيرجند، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1394دوره 6
 
چکیده: 

اين آزمايش در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در مزرعه اي واقع در بخش بابل کنار شهرستان بابل انجام پذيرفت. فاکتورهاي مورد بررسي در هفت سطح شامل: علف کش بوتاکلر (ماچتي) سه ليتر در هکتار، بن سولفورون متيل (لونداکس) 50 گرم در هکتار+حذف باريک برگ ها، تيوبنکارب (ساترن) پنج ليتر در هکتار، آنيلوفوس+اتوکسي سولفورون (سان رايس پلاس) سه ليتر در هکتار، اگزاديارژيل (تاپ استار) سه ليتر در هکتار، شاهد وجين دستي علف هاي هرز و شاهد تداخل علف هاي هرز بود. نتايج نشان داد که مصرف علف کش هاي مختلف سبب بروز اختلاف آماري معني دار بر صفات فراواني، وزن خشک علف هاي هرز، عملکرد دانه، بيولوژيک و شاخص برداشت برنج گرديد. کمترين فراواني و بيوماس علف هاي هرز در تيمار وجين دستي نتيجه شد. بالاترين عملکرد دانه در تيمار شاهد وجين دستي (255.33 گرم در متر مربع) برداشت شد. مناسب ترين تيمار پس از وجين دستي، مصرف بن سولفورن متيل+حذف باريک برگ ها با حصول عملکرد (226.33 گرم در متر مربع) معرفي شد.

 
کلید واژه: علف هاي هرز، عملکرد دانه و بيولوژيک، شاخص برداشت
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 75   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی