برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي کاربرد متوالي علف کش ها در کنترل وزن خشک علف هرز برنج در کشت مستقيم

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اعلايي پويا*,اصغري جعفر,مرادي پرستو
 
 *گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه گيلان
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علف هاي هرز ايران، دانشگاه بيرجند، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1394دوره 6
 
 
چکیده: 

به منظور بررسي کارايي مصرف علف کش ها با مصرف پشت سرهم علف کش بر کنترل وزن خشک علف هاي هرز در کشت مستقيم برنج رقم هاشمي، آزمايشي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 8 تيمار و 3 تکرار، در مزرعه پژوهشي دانشکده علوم کشاورزي دانشگاه گيلان در سال 1393 انجام شد. علف کش هاي مورد استفاده شامل تيوبنکارب، پرتيلاکلر، بن سولفورون متيل، اتوکسي سولفورون+آنيلوفوس، بوتاکلر، و پروپانيل بود. همچنين تيمارهاي شاهد به صورت عدم وجين و دوبار وجين مد نظر قرار گرفت. علف هاي هرز عمده اين پژوهش شامل سوروف (Echinochloa crus-galli L.)، و اويارسلام (Cyperus difformis L.) بود. نتايج آزمايش، تاثير معني دار ترکيب هاي تيماري را بر وزن خشک علف هاي هرز نشان داد. تيمار کاربرد تيوبنکارب به دنبال آن مصرف بن سولفورون متيل و پروپانيل، بيش ترين تاثير را در کنترل وزن خشک علف هاي هرز داشت و سبب بالاترين عملکرد دانه برنج گرديد.

 
کلید واژه: برنج، کشت مستقيم، وزن خشک، علف هرز
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 92   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی