مشخصات مقاله

عنوان: 

تهيه نقشه پراکنش بيوتيپ هاي فالاريس (Phalaris minor) مقاوم به علف کش ديکلوفوپ متيل در مزارع گندم شهرستان کلاله

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: صوفي زاده تاشلي*,قرخلو جاويد,باقراني ناصر
 
 *
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن علوم علف هاي هرز ايران، دانشگاه بيرجند، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1394دوره 6
 
 
چکیده: 

آزمايشي در سال 1393 براي مطالعه مقاومت علف هرز خوني واش در مزارع گندم و تهيه نقشه پراکنش بيوتيپ هاي مقاوم آن به علف کش ديکلوفوپ متيل سطح شهرستان کلاله انجام شد. ابتدا تعداد 48 نمونه علف هرز Phalaris minor مشکوک به مقاومت از سطح مزارع گندم شهرستان کلاله جمع آوري شد. يک نمونه حساس نيز از مناطقي که هيچ گونه سابقه سمپاشي نداشت جمع آوري شد. غربال بيوتيپ ها با غلظت تفکيک دايکلوفوپ متيل انجام شد. نتايج نشان داد که 9 بيوتيپ علف هرز خوني واش به علف کش ديکلوفوپ متيل مقاوم شده اند. نتايج آزمايش غلظت-پاسخ نشان داد که بيوتيپ ها داراي درجه مقاومتي بين 2.88 تا 11.23 بودند. در انتها نقشه پراکنش مزارع آلوده به بيوتيپ هاي مقاوم با استفاده از سامانه سيستم اطلاعات جغرافيايي تهيه شد.

 
کلید واژه: علف هرز مقاوم، ديکلوفوپ متيل، نقشه پراکنش
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 58   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی