برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی امکان افزایش کارایی علف کش توتال و آپیروس در کنترل علف هرز جودره از طریق زمان مصرف علف کش و افزایش تراکم گندم

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: باغستاني محمدعلي*,زند اسكندر,ميقاني فريبا,لطفي ماوي فريد*
 
 *بخش تحقيق و توسعه، شرکت بازارگان کالا
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علف هاي هرز ايران، دانشگاه بيرجند، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1394دوره 6
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثرات زمان مصرف دو علف کش آپيروس و توتال به همراه تراکم هاي مختلف کشت گندم آزمايشي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با ساختار تيماري فاکتوريل دو عاملي در سال هاي زراعي 90-1389 در منطقه پاکدشت در چهار تکرار اجرا شد. فاکتور اول علف کش در 6 سطح کاربرد علف کش آپيروس به 30 گرم در هکتار و توتال به ميزان 50 گرم در هکتار در مراحل 2 تا 4 برگي جودره، گره دوم و کاربرد در دو مرحله 2 تا 4 برگي و گره دوم و فاکتور دوم تراکم گندم رقم پيشتاز در سه سطح 400 (توصيه شده)، 500 و 600 بذر در متر مربع بودند. نتايج نشان داد که کاربرد دو علف کش آپيروس وتوتال در مرحله گره دوم ساقه جودره ضمن توقف رشد رويشي جودره سبب جلوگيري از توليد کامل بذر اين علف هرز مي شوند. کاربرد دو علف کش مزبور در اين مرحله بدليل کاهش قدرت رقابتي جودره سبب افزايش 50 (براي توتال) تا 80 درصدي (براي آپيروس) عملکرد دانه گندم مي گردد. بنابراين در مقايسه دو تيمار آپيروس و توتال، علف کش آپيروس از برتري نسبي برخوردار بود. علاوه بر آن نتايج نشان داد که افزايش تراکم گندم نمي تواند تاثير معني داري بر کنترل جودره و افزايش عملکرد گندم را داشته باشد. نتايج تلفيق دو تيمار علف کش و تراکم کشت بيانگر آن بود که کاربرد آپيروس در مرحله گره دوم به همراه تراکم کشت 500 بذر در مترمربع بهترين تيمار جهت کنترل تلفيقي اين علف هرز و حصول عملکرد مناسب در گندم مي باشد.

 
کلید واژه: پيشتاز، عملکرد دانه، رشد رويشي، رشد زايشي، زمان سمپاشي، دز مصرف
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 79   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی