برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی تاثیر برخی از علف کش ها بر رشد و عملکرد گیاه دارویی بالنگو (Lallemanti aroyleana Benth)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: بخش محمدنژاد رحيم,ايزدي دربندي ابراهيم*
 
 *گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه فردوسي مشهد
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علف هاي هرز ايران، دانشگاه بيرجند، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1394دوره 6
 
چکیده: 

به منظور بررسي واکنش گياه دارويي بالنگو به تعدادي از علف کش هاي رايج موجود در ايران، آزمايشي به صورت طرح بلوک کامل تصادفي و در 3 تکرار انجام شد. تيمارهاي آزمايش شامل وجين تمام فصل علف هاي هرز، رقابت تمام فصل علف هاي هرز با بالنگو، دوبار وجين علف هاي هرز بترتيب 25 و 45 روز پس از کاشت بالنگو و کاربرد علف کش هاي تريفلورالين، متري بيوزين، اکسي فلورفن، پنديمتالين، اراديکان، که در مقادير توصيه شده و دزهاي کاهش يافته آنها به همراه با يکبار وجين علف هاي هرز 50 روز پس از کاشت بالنگو بودند. نتايج نشان داد که، تيمارهاي بکار رفته اثر معني داري بر ميزان عملکرد دانه، وزن خشک بوته، ارتفاع بوته و تعداد ساقه هاي جانبي بالنگو داشتند. بر اساس نتايج آزمايش، بيشترين عملکرد دانه بالنگو در تيمار وجين تمام فصل علف هاي هرز به مقدار 711 کيلو گرم در هکتار و بدون اختلاف معني داري با تيمارهاي مربوط به علف کش اکسي فلورفن با دز کاهش يافته 1 ليتر در هکتار به همراه وجين علف هاي هرز (704 کيلوگرم در هکتار)، و کاربرد آن به مقدار 1.5 ليتر در هکتار (700 کيلوگرم در هکتار) و کاربرد علف کش تريفلورالين به مقدار 1 ليتر به همراه وجين علف هاي هرز 50 روز پس از کاشت بالنگو (699 کيلوگرم در هکتار) مشاهده شد. بطور کلي کمترين عملکرد دانه، زيست توده، ارتفاع و تعداد ساقه هاي جانبي بالنگو در تيمارهاي مربوط به علف کش متري بيوزين، پنديمتالين و تريفلورالين به مقدار 2 ليتر در هکتار مشاهده شد که از نظر آماري اختلافي با تاثير تيمار رقابت تمام فصل علف هاي هرز با بالنگو نداشتند و کاربرد علف کش اراديکان بخصوص در مقدار توصيه شده آن (4 ليتر در هکتار) باعث از بين بردن گياهان بالنگو شد. با توجه به نتايج اين آزمايش به نظر مي رسد علف کش اکسي فلورفن به مقدار 1.5 ليتر در هکتار و تريفلورالين به مقدار 1 ليتر در هکتار داراي خصوصيت انتخابي در کنترل شيميايي علف هاي هرز بالنگو باشند.

 
کلید واژه: اراديکان، اکسي فلورفن، پنديمتالين، تريفلورالين، متري بيوزين و وجين علف هاي هرز
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 114   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی