برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي اثرات تغيير اقليم بر تبخير و تعرق واقعي در دوره هاي آتي به کمک الگوريتم توازن انرژي سبال و مدلهاي گردش عمومي جو

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: پورمحمدي سمانه*,دستوراني محمدتقي,رحيميان محمدحسن,مساح بواني عليرضا,جعفري هادي
 
 *موسسه تحقيقات آب ايران/ مرکز ملي تحقيقات و مطالعات باروري ابرها
 
عنوان همایش: كنگره ملي آبياري و زهكشي ايران
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی: دانشگاه صنعتي اصفهان
زمان:  1395دوره 2
 
 
چکیده: 

تبخير و تعرق از مهمترين منابع هدر رفت آب در حوزه هاي آبخيز بوده و بنابراين شناخت ابعاد مختلف آن در مديريت منابع آب ضروري مي باشد. از طرف ديگر آگاهي از تبخير و تعرق واقعي دشت ها جهت مديريت الگوي کشت و تعيين برنامه ريزي هاي آبياري مناطق باغي و زراعي حائز اهميت است. با توجه به اثرات تغيير اقليم بر تمامي ابعاد زيست محيطي حوزه هاي آبخيز، بررسي اين تغييرات بر تبخير و تعرق واقعي حوزه هاي آبخيز به عنوان عامل اساسي در تعيين بيلان آب و مديريت آبياري جهت برنامه ريزي هاي مديريت پايدار منابع طبيعي و محيط زيست ضروري مي باشد. بنابراين هدف از تحقيق حاضر بررسي اثرات تغييرات اقليمي بر تبخير و تعرق واقعي حوزه آبخيز تويسرکان در غرب کشور مي باشد. به اين منظور از تصاوير ماهواره اي موديس و الگوريتم سبال جهت تعيين تبخير و تعرق واقعي 10 ساله حوزه آبخيز تويسرکان استفاده شد. بررسي اثرات تغيير اقليم از طريق 15 مدل گردش عمومي جو و تحت دو سناريوي A1B و B1 در نرم افزار LARS-WG صورت گرفت. نتايج اين تحقيق نشان داد که به احتمال وقوع %80 در دوره هاي آتي دماي کمينه از %13 تا %20 و دماي بيشينه از 4.2 تا 4.6 درصد افزايش داشته است. تبخير و تعرق واقعي نيز به احتمال وقوع %80 در دوره هاي آتي از 0.04 تا %1.4 افزايش خواهد يافت.

 
کلید واژه: تغيير اقليم، تبخير و تعرق واقعي، الگوريتم سبال، LARS-WG
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 106   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی