برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

کنترل شیمیایی سس درختی در باغات انگور

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: بازوبندي محمد*,هادي زاده محمدحسن,ترابي سيدحسين,مختاريان علي
 
 *مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علف هاي هرز ايران، دانشگاه بيرجند، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1394دوره 6
 
چکیده: 

به منظور بررسي کارايي برخي علف کش ها در کنترل گياه انگلي سس درختي Cuscuta monogyna Vahl. و علف هاي هرز در باغ هاي انگور آزمايشي در قالب طرح بلوک هاي تصادفي با سه تکرار و 11 تيمار در يکي از باغ هاي آلوده به سس شهرستان کاشمر در سال 1391 اجرا شد. تيمارها شامل پنديمتالين (استامپ EC33%) 4 و 5 ليتر در هکتار قبل از سبز شدن سس، ايمازتاپير (پرسوييت SL10%) 0.7 و 1 ليتر در دراوائل رشد سس، پروپيزاميد (کرب WP500) 1.5 و 2 و 2.5 کيلوگرم در هکتار، دراوائل رشد سس، اتفوميست (ترامات SC42%) 1.5 و 2 و 2.5 ليتر در هکتار، دراوائل رشد سس و شاهد بدون علفکش بودند. وزن خشک و تعداد علف هاي هرز در متر مربع، وزن خشک سس، شاخص ارزيابي تاثير تيمارها بر تاک انگور و عملکرد خوشه انگور اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که تيمارهاي اتوفوميست 1.5 و 2.5 ليتر در هکتار اختلاف معني دار با شاهد بدون کنترل نداشتند. بيشترين تاثير را تيمارهاي پنديميتالين 5 و 4 ليتر در هکتار با حدود 94 درصد کاهش نسبت به شاهد آلوده داشتند. بيشترين و کمترين تاثير بر وزن خشک علف هاي هرز به ترتيب مربوط به پنديمتالين و پروپيزاميد 1.5 کيلو در هکتار بود. تمامي علفکش هاي مصرفي به جز پنديمتالين بر رشد رويشي گياه ميزبان (انگور) تاثير سوء نشان دادند.

 
کلید واژه: علفکش، سس، انگور، تاک
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 1868   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی