برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مديريت مناسب شيم آبياري براي آبياري قطره اي پايدار با کاربرد پساب

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عسگري عظيمه,قيصري مهدي*,صفريان فاطمه,شيرواني مهران
 
 *گروه مهندسي آب، دانشکده کشاورزي، دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان، ايران
 
عنوان همایش: كنگره ملي آبياري و زهكشي ايران
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه صنعتي اصفهان
زمان:  1395دوره 2
 
 
چکیده: 

هدف از اين تحقيق، تعيين مديريت مناسب شيم آبياري (سطح pH و غلظت کلر مناسب)، به منظور کنترل گرفتگي بيولوژيکي قطره چکان ها هنگام کاربرد پساب بود. تيمارهاي آزمايشي شامل سه سطح غلظت کلر 10، 15 و 20 ميلي گرم در ليتر و سه سطح pH برابر 6، 6.5 و 7 بود. تاثير تيمارهاي مذکور بر عملکرد دو قطره چکان PCJ (4 l/h) و UniRam (3.5 l/h)، مورد بررسي قرار گرفت. به اين منظور، دبي هشت قطره چکان مشخص واقع بر هر لترال، پس از هر سه بار آبياري (72 ساعت آبياري)، اندازه گيري و شاخص هاي يکنواختي پخش (EU) و ضريب يکنواختي کريستيانسن (UC) ارزيابي شد. بطور کلي نتايج بيان گر عملکرد بهتر قطره چکان هاي مورد استفاده، در تيمار کلرزني با غلظت کلر 15 ميلي گرم در ليتر بود. اما رفتار قطره چکان هاي مورد استفاده نسبت به سطح pH، متفاوت بود، بطوري که قطره چکان PCJ در سطح pH برابر 6 و قطره چکان UniRam در سطح pH برابر 7 عملکرد بهتري داشت. بنابراين نوع و ساختار قطره چکان عاملي تاثيرگذار در تعيين مديريت مناسب شيم آبياري است.

 
کلید واژه: سيستم آبياري قطره اي، شيم آبياري، قطره‎ چکان، کلرزني، گرفتگي بيولوژيکي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 126   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی