نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی معادله گلوور-دام برای پیش بینی نوسانات سطح ایستابی در خاک های مطبق

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: جعفري صيادي فاطمه*,درزي عبداله
 
 *دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي، ساري
 
عنوان همایش: كنگره ملي آبياري و زهكشي ايران
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه صنعتي اصفهان
زمان:  1395دوره 2
 
چکیده: 

زهکشي در مناطقي که توليد محصولات زراعي و باغي به آبياري بستگي دارد عبارت است از خارج کردن آب و املاح اضافي از خاک. شاليزار به زمين هايي اطلاق مي شود که در آن اغلب کشت برنج به صورت غرقاب انجام مي شود. در گذشته تصور مي شود وجود دايمي آب در طول دوره زراعي برنج براي دستيابي به محصول با بهره وري بالا ضروري است. اما امروزه با گسترش مفهوم توسعه پايدار و بحران آب و انجام بررسي هاي بسيار به اين نتيجه دست يافتند که شاليزارها نيز در برخي از مراحل زراعي مي تواند زهکشي شده و آب اضافي درون شاليزار خارج شود. در سال هاي اخير اجراي طرح هاي زهکشي زيرزميني در اراضي شاليزاري شمال کشور رو به گسترش است. با توجه به شرايط خاص حاکم بر اين اراضي، استفاده از معادلات مناسب براي طراحي سامانه هاي زهکشي زيرزميني اهميت بسياري زيادي دارد. در تمامي حالت خاک همگن فرض شده و يا براي به دست آوردن هدايت هيدروليکي از ميانگين وزني لايه هاي مختلف استفاده مي شود. در پژوهش حاضر کارايي معادله گلوور-دام براي شبيه سازي نوسانات سطح ايستابي در خاک چند لايه مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد معادله گلوور- دام توسعه يافته براي زهکش هاي D0.9L30، D0.65L30 و D0.65L15 به ترتيب با داشتن ميانگين مريعات خطاي 0.44، 0.4 و 0.57 نسبت به معادله گلوور- دام معولي بهتر توانست نوسانات سطح ايستابي را شبيه سازي نمايد.

 
کلید واژه: زهکشي، خاک مطبق، معادله گلوور- دام، شاليزار
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 87   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی