برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تغييرات هدايت هيدروليکي و رطوبت اشباع خاک پس از برداشت لوبيا تحت تاثير کاربرد زغال زيستي حاصل از کود گاوي در شرايط تنش خشکي

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: گويلي كيلانه ادريس*,موسوي سيدعلي اكبر
 
 *بخش علوم خاک، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شيراز
 
عنوان همایش: كنگره ملي آبياري و زهكشي ايران
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه صنعتي اصفهان
زمان:  1395دوره 2
 
 
چکیده: 

ضايعات کشاورزي و حيواني به دليل حجم زياد، فضاي زيادي را اشغال مي کنند و از طرفي شيرابه حاصل از آنها از طريق ورود به آب هاي سطحي و زيرزميني سبب آلودگي محيط زيست مي شوند. با تبديل اين ضايعات به زغال زيستي در واقع نه تنها انرژي توليد مي شود بلکه حجم و وزن مواد زائد و اثرات نامطلوب شيرابه تا حد قابل توجهي کاهش مي يابد. بنابراين اين تحقيق با هدف بررسي اثر کاربرد زغال زيستي توليد شده از کود گاوي بر هدايت هيدروليکي اشباع و درصد رطوبت اشباع در خاک پس از برداشت گياه لوبيا در يک خاک آهکي انجام شد. تيمارها عبارت بودند از: شاهد، 1.25، 2.50 و 5.00 درصد وزني زغال زيستي به همراه سطوح رطوبتي 100، 70 و 55 درصد ظرفيت مزرعه. نتايج حاصل نشان داد که کاربرد مقادير 1.25، 2.50 و 5.00 درصد وزني زغال زيستي به ترتيب سبب افزايش 1.1، 41 و 70 درصدي هدايت هيدروليکي اشباع در خاک پس از برداشت گياه لوبيا در مقايسه با شاهد شد (اگرچه افزايش حاصل از 1.25 درصد زغال زيستي از نظر آماري معني دار نبود). در حالي که سطوح رطوبتي 70 و 55 درصد ظرفيت مزرعه در مقايسه با شاهد (100 درصد رطوبت ظرفيت مزرعه)، اثر معني داري بر هدايت هيدروليکي اشباع خاک نداشتند. از طرفي سطوح رطوبتي در مقايسه با شاهد اثر معني داري بر رطوبت اشباع در خاک پس از برداشت گياه نداشت. درحالي که کاربرد 1.25، 2.5 و 5 درصد زغال زيستي رطوبت اشباع را در مقايسه با شاهد به طور معني داري به ترتيب به ميزان 29، 30 و 50 درصد افزايش داد.

 
کلید واژه: زغال زيستي، هدايت هيدروليکي اشباع، رطوبت اشباع، لوبيا
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 138   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی