برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اپیدمیولوژیک مسمو میت های اتفاقی در کودکان بستری در بیمارستانهای آموزشی شهر سمنان سال طی سالهای82-79

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: قضوي سهيلا*
 
 *كيلومتر 5 جاده دامغان، مجتمع آموزشي دانشگاه-دانشكده پرستاري و پيراپزشكي سمنان
 
عنوان همایش: همايش سم شناسي و مسموميت هاي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن سم شناسی ایران
زمان:  1383دوره 8
 
چکیده: 

مسموميت ها در تمام كشورهاي جهان يكي از علل شايع مراجعه به اورژانس و بستري شدن و مرگ و مير كودكان مي باشند. همه ساله تعداد زيادي از كودكان به طور اتفاقي دچار مسموميت دارويي و غير دارويي مي شوند. بر طبق گزارش سيستم نظارتي انجمن كنترل امريكا، يك ميليون و هشتاد هزار نفر از موارد مسموميت حوراكي در كودكان كمتر از شش سال ديده شده است كه دست كم 26% تخمين زده مي شود كه اين آمار شيوع دقيقي را در حدود بيشتر از 4 ميليون مورد مسموميت را تشكيل مي دهد. پيشگيري از خطرات بالقوه مسموميت و آگاهي از اطلاعات، اپيدميولوژيك، نحوه مسموميت، نوع ماده مصرفي و ... جهت كنترل اين معضل اهميت زيادي دارد. اين پژوهش به بررسي اپيدميولوژيك مسموميت هاي اتفاقي در كودكان بستري سمنان از طي سالهاي 79 الي82 پرداخته است.
مواد و روش كار: مطالعه حاضر مقطعي بوده است. اطلاعات مورد نياز از طريق مراجعه به پرونده هاي 30 كودك بستري مبتلا به مسموميت در بيمارستانهاي آموزشي شهر سمنان و تكميل فرم اطلاعاتي (چك ليست) جمع آوري گرديد.
نتايج: نشان داد كه در طي 4 سال تعداد 30 كودك به علت مسموميت100% اتفاقي بستري شده اند، از اين تعداد 67% پسر، اكثرا در سنين زير يكسال (50%)، 100% موارد در منزل و از طريق خوراكي بود. شايع ترين مسموميت از نوع مواد دارويي 67% و 34% مواد غير دارويي بوده است. بيشترين نوع داروي مصرفي داروهاي اعصاب 7% و كوتريماكسازول 7% بوده است. بيشترين علايم كاهش سطح هشياري 20% و تب 20% و تب 17%، 60% با قند بالا، 57% لكوسيتوز، 17% باكتريوري، 17% آلبومينوري، داشته اند و بيشترين نوع مسموميت بترتيب: 67% دارويي، 27%نفت، 7%مواد مخدر (ترياك) بوده است.
بحث و نتيجه گيري:با عنايت به يافته هاي اين پژوهش و به خاطر آسيب پذير بودن و بيشتر در معرض خطر بودن اين گروه سني توجه و حساسيت ويژه بخش پرستاري در مراقبت از آنها، آموزش پرستاران و والدين، مشاوره، بكارگيري روشهاي پيشگيري، حمايت از كودكان بايستي مد نظر قرار گيرد.

 
کلید واژه: مسموميت اتفاقي، كودكان، بررسي اپيدميولوژيك
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 120  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی