برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي نقش كاربري اراضي بر هدر رفت خاك ناشي از فرسايش آبكندي در استان فارس

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: سليمان پور سيدمسعود,صوفي مجيد,احمدي حسن
 
 
 
عنوان همایش: همايش زمين شناسي كاربردي و محيط زيست
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی اسلام شهر
زمان:  1386دوره 3
 
 
چکیده: 

فرسايش آبكندي به دليل توليد رسوب بسيار زيادتر از فرسايش سطحي و تاثير آن در تخليه سريع تر منابع آب زيرزميني و رطوبت خاك نقش به سزايي در كاهش عملكرد محصولات زراعي در منطقه تحت گسترش آبكند و درآمد كشاورزان خوا هد داشت. در اين تحقيق اقاليم داراي فرسايش آبكندي بر اساس روش دو مارتن اصلاح شده بررسي و از هر اقليم، يك منطقه شاخص تعيين، و 15 آبكند فعال و معرف در آن جهت بررسي انتخاب و با استفاده از مدارك تاريخي نظير عكس هاي هوايي و نقشه هاي توپوگرافي و اندازه گيري هاي مساحت فرسايش آبكندي، مساحت اراضي زراعي، مساحت اراضي مرتعي، مساحت اراضي لخت و متروكه و طول جاده ها در آبخيزهاي داراي فرسايش آبكندي موجود در عرصه استان فارس سعي گرديد تا رابطه بين مساحت فرسايش آبكندي به عنوان متغير وابسته با مساحت كاربري هاي ذكر شده به عنوان متغير مستقل با استفاده از روش رگرسيون گام به گام در نرم افزار SPSS بررسي و تحليل گردد. تا بتوان با رابطه بين نوع كاربريهاي مختلف اراضي و فرسايش آبكندي، در جهت مديريت اين نوع فرسايش اقدامات مفيدي صورت داد. نتايج اين تحقيقات نشان داد كه تغيير مساحت تحت اشغال فرسايش آبكندي رابطه مثبت و معني داري در سطح يك درصد با مساحت اراضي لخت، طول جاده و اراضي ديم كم بازده دارد و رابطه منفي با مساحت مرتع دارد. اين نتايج دلالت بر تاثير تبديل اراضي مرتعي به ديمزارهاي كم بازده و متروكه شدن آنها پس از چند سال بر روند افزايش فر سايش آبكندي دارد. در حاليكه رابطه منفي معني دار بين مساحت فرسايش آبكندي با مساحت مرتع دلالت بر تاثير مثبت مرتع در جلوگيري از ايجاد فرسايش دارد. نتايج اين تحقيق اشاره بر اين واقعيت دارد كه در صورت مديريت مناسب مراتع و قرق آنها ميتوان ميزان رواناب و رسوب توليدي را به شدت كاهش داد.

 
کلید واژه: كاربري اراضي، فرسايش آبكندي، استان فارس
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 68   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی