برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مدلسازي مديريت كيفيت آب با نگرشي بر كيفيت آب رودخانه گرگر و تاثير پسابهاي صنعتي، كشاورزي و خانگي بر آن

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: هوشمندزاده محمد*
 
 *باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شوشتر
 
عنوان همایش: همايش زمين شناسي كاربردي و محيط زيست
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامي اسلام شهر
زمان:  1386دوره 3
 
چکیده: 

به لحاظ تهاجم گسترده عوامل آلاينده زيست محيطي به منبع آب و از جمله رودخانه گرگر در شوشتر، بحران كيفي آب به دليل محدود نمودن امكان استخصال آب موجود و گسترش روز افزون اين تهاجم، بحران كميت را نه تنها تشديد نموده بلكه امروزه به عنوان يك بحران كمي آب فر رو مسوولين و مردم استان خوزستان مي باشد. به منظور دستيابي به اهداف پژوهش علاوه بر استفاده از آمار طولاني مدت كيفي و آلودگي ايستگاه هاي هيدرومتري موجود از اهم مراكز و منابع آلوده كننده كه به رودخانه گرگر تخليه ميشوند و نيز ايستگاه هاي مطالعاتي مسير رودخانه نمونه برداري و همراه با اندازه گيري دبي به عمل امده است. در تحقيق حاضر از نتايج 81 نمونه كه از تاريخ مرداد ماه 1375 الي شهريور 1377 توسط اداره كل امور استان خوزستان برداشت استفاده شده است. نتايج آناليز و آمار و اطلاعات حاصله جمع آوري و متوسط، حداكثر و حداقل پارامترهاي مذكور تعيين و اثرات احتمالي آنها بر روي مصارف آب رودخانه و بالاخص از لحاظ شرب و در قياس با استانداردها و حدود مجاز داخلي و بين المللي در اين مقاله مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 55   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی