نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقایسه طول دوره کارایی برخی علف کش های شالیزار در کنترل سوروف

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: يعقوبي بيژن*,تحقيقي هديه
 
 *موسسه تحقيقات برنج کشور، رشت
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علف هاي هرز ايران، دانشگاه بيرجند، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1394دوره 6
 
چکیده: 

طول دوره کنترل علف هرز در انتخاب يک علف کش خاک مصرف شاليزار حائز اهميت اقتصادي است. علف کش هاي با طول دوره کارايي طولاني تر از نياز به وجين دستي کاسته و سبب کاهش هزينه توليد مي شوند. اين تحقيق به منظور مقايسه طول دوره کارايي برخي علف کش هاي شاليزار اجرا شد. علف کش هاي مورد بررسي شامل تيوبنکارب (EC50%)، بوتاکلر (EC60%)، پرتيلاکلر (EC50%)، اکساديارژيل (EC3%)، آنيلوفوس (30%)+اتوکسي سولفورون (%1.5) و پنوکسولام (SC240) در دز توصيه شده بودند. نتايج نشان داد که علف کش هاي مورد بررسي در اوايل فصل داراي کارايي نسبي مشابه و در اواخر فصل داراي کارايي متفاوتي بودند. علف کش هاي تيوبنکارب، بوتاکلر و پرتيلاکلر در تمام مراحل ارزيابي داراي 99-93 کارايي در کنترل سوروف و علف کش اکساديارژيل در اوايل فصل داراي کارايي مشابه علف کش هاي فوق (93%) و در اواخر فصل داراي کارايي کمتري (67%) در کنترل سوروف بود. کارايي پنوکسولام از 82-33 درصد و علف کش آنيلوفوس+اتوکسي سولفورون از 42-2 درصد متغير بود. کارايي علف کش در کنترل سوروف به خوبي در عملکرد شلتوک نمايان گرديد. علف کش هاي تيوبنکارب، بوتاکلر و پرتيلاکلر با حدود چهار تن عملکرد شلتوک داراي عملکرد بيشتري نسبت به شاهد وجين دستي بودند. عملکرد شلتوک در تيمارهاي علف کشي آنيلوفوس+اتوکسي سولفورون و پنوکسولام به ترتيب 77 و 25 درصد کمتر از شاهد وجين دستي بود. عملکرد برنج در تيمار علف کش اکساديارژيل مشابه وجين دستي بود.

 
کلید واژه: دوام، علف کش، علف هرز، کارايي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 124   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی