برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي امکان بهينه سازي کاربرد علف کش فورام سولفورون (اکوييپ) در ذرت به کمک مديريت تلفيقي علف هاي هرز

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ايزدي دربندي ابراهيم*,راستگو مهدي,قنبري علي,آفريكان روح اله
 
 *دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علف هاي هرز ايران، دانشگاه بيرجند، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1394دوره 6
 
 
چکیده: 

به منظور بررسي امکان کاهش مصرف علف کش فورام سولفورون (22.5 OD درصد) در ذرت، آزمايشي بصورت اسپليت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کاملا تصادفي در سه تکرار، در سال 1391 در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي مشهد، انجام شد. الگوي کاشت ذرت در 3 سطح (کاشت يک رديفه در رديف هايي بفواصل 75 سانتي متر، کاشت دو رديفه بصورت موازي در طرفين پشته هايي بفواصل 75 سانتي متر و کاشت دو رديفه بصورت زيگزاگ در طرفين پشته هايي بفواصل 75 سانتي متر) به عنوان کرت هاي اصلي و روش کاربرد نيتروژن در 2 سطح (پخش سراسري و نواري در روي رديف هاي روش کاشت تک رديفه ذرت و بين رديف هاي روش هاي کاشت دو رديفه (از منبع اوره 46 درصد) و مقدار کاربرد علف کش فورام سولفورون در 4 سطح (100، 75، 50 و صفر درصد مقدار کاربرد توصيه شده آن (2 ليتر ماده تجاري در هکتار) در مرحله 4 برگي ذرت، به عنوان کرت هاي فرعي بودند. نتايج نشان دادند که اثر الگوي کاشت بر زيست توده و تراکم علف هاي هرز معني دار نبود. با اين وجود توزيع کود نيتروژن بصورت نواري در مقايسه با توزيع سراسري آن منجر به کاهش حدود 25 و حدود 10 درصدي تراکم و زيست توده کل علف هاي هرز در واحد سطح شد بطور کلي نتايج نشان داد که در صورت استفاده از الگوي کاشت دو رديفه و توزيع نواري کود نيتروژن مي توان دز مصرفي علف کش فورام سولفورون را به ميزان 50 درصد کاهش داد.

 
کلید واژه: آرايش کاشت، دز کاهش يافته، زيست توده علف هاي هرز، سولفونيل اوره ها، سينگل کراس 704
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 70   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی