برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی کارآیی علف کش توتال (مت سولفورون متیل+سولفوسولفورون) در مراحل مختلف رشدی گندم و بروموس در مقادیر کاهش یافته

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ساراني منصور*,باغستاني ميبدي محمدعلي
 
 *مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي سيستان
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علف هاي هرز ايران، دانشگاه بيرجند، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1394دوره 6
 
چکیده: 

بروموس (Bromus japonicus) يکي از مهم ترين علف هاي هرز مزارع گندم در استان سيستان و بلوچستان است که ساليانه خسارت بالايي به محصول گندم وارد مي نمايد. علف کش توتال (مت سولفورون متيل+سولفوسولفورون) که علفکش موثر جهت کنترل علف هاي هرز گندم و بخصوص بروموس است، از گروه سولفونيل اوره ها است که علاوه بر مقاومتي که در اثر کاربرد علف کش هاي اين گروه بوجود مي آيد، احتمال خسارت در محصولات بعدي نيز وجود دارد. لذا به منظور دستيابي به دزهاي کاهش يافته علفکش دو منظوره مت سولفورون متيل + سولفوسولفورون (توتال) در مراحل ابتدايي رشد گندم و مقايسه آن با ساير دزها در مراحل پنجه زني و پس از آن، اين طرح در قالب طرح بلو ک هاي کامل تصادفي با 18 تيمار و در 3 تکرار اجراء شد. تيمارها شامل زمان سم پاشي در چهار مرحله (بر اساس مراحل رشدي گندم) 1-3 برگي 2-5 برگي 3-پنجه زني 4-ساقه رفتن و دز علف کش توتال شامل دز توصيه شده (45 گرم در هکتار)، و دزهاي کاهش يافته شامل 33، 23 و 12 گرم در هکتار و علف کش سولفوسولفورون (آپيروس) به عنوان علف کش استاندارد در مرحله پنجه زني گندم و شاهد (بدون سم پاشي) بودند. وزن خشک بروموس در 30 و 60 روز پس از اعمال تيمارها و در زمان بر داشت گندم نيز عملکرد دانه محاسبه گرديد. بر اساس نتايج بدست آمده 33 گرم در هکتار از علفکش توتال در مرحله 5 برگي گندم به عنوان بهترين تيمار شناخته شد.

 
کلید واژه: گندم، بروموس، توتال، کنترل شيميايي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 1162   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی