برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر علف کشهای جدید و قدیم بر کنترل علفهای هرز ارقام پیاز

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اسكندري حمداله*,عبادي پور عليرضا
 
 *گروه علمي کشاورزي، دانشگاه پيام نور، تهران، ايران
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علف هاي هرز ايران، دانشگاه بيرجند، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1394دوره 6
 
چکیده: 

به منظور بررسي امکان کنترل علفهاي هرز در ارقام مختلف پياز خوراکي، پژوهشي به صورت فاکتوريل دو عاملي (عامل اول ارقام پياز شامل رقم بهبهان، رامهرمز و پريماورا و عامل دوم روش کنترل شامل وجين در تمام مراحل رشد، علفکش گل يا اکسي فلورفن با فرمولاسيون Ec 24% به عنوان علف کش جديد و علف کش رونستار يا اگزاديازون با فرمولاسيون EC 25% و مخلوط علف کشهاي توتريل يا ايوکسينيل با فرمولاسيون Ec25.5% و نابواس يا ستوکسيديم با فرمولاسيون EC12.5% به عنوان علف کش قديم) در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي در سه تکرار انجام گرفت. صفات تعداد علفهاي هرز 15 روز بعد از سمپاشي و وزن خشک علفهاي هرز 30 روز بعد از سمپاشي، افزايش درصد وزن متوسط سوخ، افزايش درصد ماده خشک، افزيش اندازه قطر سوخ، افزايش عملکرد و درصد مواد جامد محلول سوخ مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج نشان داد که بين ارقام از نظر ميزان کنترل علف هاي هرز تفاوت آماري مشاهده نشد، ولي بين علفکشها، علف کش گل بعد از وجين بالاترين درصد کنترل علف هرز را دارا بود. همچنين با مصرف اين علف کش، وزن متوسط سوخ و قطر متوسط سوخ پياز افزايش يافت. بعد از آن، علف کش رونستار بالاترين اثر را دارا بود. روشهاي کنترل شيميايي هيچگونه اثري بر صفات کيفي نداشتند.

 
کلید واژه: پياز خوراکي، عملکرد سوخ، علف کش، وجين دستي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 699   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی