برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مدیریت شیمیایی علف هرز انگلی گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca) در خیار گلخانه ای

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ميروكيلي سيدمحمد*,نظام آبادي نوشين,آناقلي امين,كريم بيكي حسن
 
 *بخش تحقيقات گياهپزشکي، مرکز تحقيقات وآموزش کشاورزي و منابع طبيعي يزد
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علف هاي هرز ايران، دانشگاه بيرجند، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1394دوره 6
 
چکیده: 

به منظور بررسي کنترل شيميايي گل جاليز مصري در خيار گلخانه اي آزمايشي در گلخانه ي خيار مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي يزد در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با 4 تکرار و 9 تيمار به مدت دو سال با استفاده از علف کش هاي پس رويشي گلايفوسيت 41%EC به ترتيب به ميزان 10، 20، 30 و 50 ميلي ليتر ماده تجارتي در هکتار و يک تيمار هم گليفوسيت به صورت افزايشي به مقدار 5، 20، 80 و 100 سي سي ماده تجارتي در هکتار، سولفوسولفورون 75%WG به ترتيب به ميزان 5 و 10 گرم ماده تجارتي در هکتار و ريم سولفورون %22DF به ترتيب به ميزان 10 و 15 گرم ماده تجارتي در هکتار20، 30، 40 و 50 روز پس از سبز شدن خيار انجام شد. نتايج نشان داد تيمار ريم سولفورون 15 گرم و 10 گرم در هکتار و سولفوسولفورون با 10 و 5 گرم در هکتار 20، 30، 40 و 50 روز پس از سبز شدن خيار به ترتيب 100، 97.96، 84.57 و 76.9 درصد تراکم گل جاليز را در مقايسه با شاهد کاهش دادند. تيمار سولفوسولورون 10 گرم در هکتار با 97.96 درصد و 98.5 به ترتيب تراکم و وزن خشک گل جاليز را کاهش داد. در نهايت تيمار ريم سولفورون 15 و 10 گرم در هکتار عملکرد خيار را کاهش داد و بدترين تيمار بود.

 
کلید واژه: گلايفوزيت، سولفوسولفورون، ريم سولفورون، گل جاليز مصري، خيار گلخانه اي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 122   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی