برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تحمل ارقام گندم به علف کش سولفوسولفورون (%75)+مت سولفورون متیل (%15) در کرج

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كرمي نژاد محمدرضا*,هادي زاده محمدحسن
 
 *موسسه تحقيقات گياه پزشکي کشور
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علف هاي هرز ايران، دانشگاه بيرجند، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1394دوره 6
 
چکیده: 

به منظور بررسي ميزان تحمل ارقام گندم به علف کش سولفوسولفورون + مت سولفورون متيل، آزمايشي طي سال 92-1391 در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي بشکل فاکتوريل با 15 تيمار و چهار تکرار در مشکين دشت کرج اجرا شد. دو عامل رقم (پيشگام، پيشتاز، اوروم، زارع و ميهن) و سه مرحله رشدي (مراحل 13، 16 و 31 زادوک) در نظر گرفته شد. نتايج تجزيه واريانس نشان داد، که اثر عوامل رقم، مرحله رشدي و اثرات متقابل آنها بر صفات وزن خشک ريشه و اندام هوايي گندم معني دار شد (p=0.01). مطابق نتايج مقايسات ميانگين درصد کاهش وزن خشک گندم (ريشه و اندام هوايي) نسبت به شاهد بدون سمپاشي، رقم زارع حساسيت کمتري نسبت به کاربرد علف کش در مقايسه با ساير ارقام نشان داد. عکس العمل ساير ارقام نسبتا مشابه بود. حساسيت مرحله پايان پنجه زني نسبت به دو مرحله زادوک 13 و زادوک 16 به کاربرد علف کش کمتر بود. مقايسات ميانگين اثرات متقابل رقم*مرحله رشدي حاکي از آن بود که در مراحل رشدي سه برگي (زارع و پيشگام)، شش برگي (پيشتاز) و انتهاي پنجه زني (اوروم، زارع و پيشگام) تحمل بيشتري نسبت به کاربرد علف کش داشتند. بر اساس نتايج مربوط به درصد کاهش عملکرد گندم نسبت به شاهد بدون علف کش پيشتاز متحمل ترين رقم نسبت به کاربرد علف کش بود.

 
کلید واژه: علف کش، سولفونيل اوره، وزن خشک، مرحله رشدي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 21   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی