برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی مسمومیتهای منجر به فوت در بخش مسمومین مرکز پزشکی نور اصفهان

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: قشلاقي فرزاد,ايزدي مود نسترن,منتظري گيتا
 
 
 
عنوان همایش: همايش سم شناسي و مسموميت هاي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن سم شناسی ایران
زمان:  1383دوره 8
 
چکیده: 

مسموميت ها از علل شايع و رو به افزايش مرگ در جهان و از اورژانس هاي مهم پزشكي محسوب مي شوند. مرگ و مير ناشي از مسموميت ها در مناطق مختلف متفاوت است و لذا براي برنامه ريزي هاي صحيح بهداشتي درماني در زمينه مسموميت ها در هر منطقه نيازمند آمار ويژه همان منطقه هستيم. اين مطالعه با هدف نهايي كاهش مرگ و مير ناشي از مسموميت ها، به بررسي توزيع فراواني مسموميت هاي منجر به فوت بر حسب سن، جنس، نوع و نحوه مسموميت، مدت بستري و علت مرگ بر اساس يافته هاي كالبدشكافي در سالهاي 1378 لغايت 1380 مي پردازد.
در اين مطالعه توصيفي به بررسي 6941 بيمار مسموم كه شامل كليه بيماران بستري شده در مركز مسمومين نور اصفهان از سال 1378 تا نيمه اول سال 1380 مي باشد، پرداخته مي شود و از بين آنها بيماران فوت شده كه 88 نفر مي باشند، از طريق مركز پزشكي قانوني اصفهان مورد مطالعه قرار گرفته و نهايتا توزيع فراواني مسموميت هاي منجر به فوت به تفكيك موارد ياد شده در اهداف فرعي بيان مي شوند.
بر اساس نتايج اين پژوهش، شيوع مسموميت در جنس مذكر و مونث تفاوت چشم گيري نداشته است، ولي مرگ ناشي از مسموميت در جنس مذكر 2.1 برابر جنس مونث بوده است. بيشترين موارد مسموميت و مرگ ناشي از آن در گروه سني 40-15 سال رخ داده است. بيشترين موارد مرگ در روز اول بستري اتفاق افتاده است. بيشترين طريقه مسموميت در موارد منجر به فوت به صورت خوراكي بوده است. شايع ترين موارد مسموميت مربوط به داروهاي ضد افسردگي سه حلقه اي ؛ مخدر و دياپازم بوده است. شايع ترين علل مرگ در بين موارد مرگ به ترتيب مخدرها (11.9 درصد)، سم ارگانوفسفره (11.4 درصد) و سم گراماكسون (9.41 درصد) بوده اند. در حاليكه بيشترين F T I مربوط به سيانور (33.33 درصد)، سم گراماكسون (18.93 درصد) و سم ارگانوفسفره (4.01 درصد) بوده است. 43.32 درصد از موارد مرگ به دلايلي غير از مسموميت يا به دلايل نامشخص بوده است. بطور كلي 47.35 درصد موارد تشخيص اوليه باليني در بيمارستان با تشخيص نهايي بر اساس يافته هاي كالبدشكافي كاملا منطبق بوده است.
بحث: بالاتر بودن درصد مرگ در جنس مذكر و در گروه سني 40-15 سال مي تواند بيانگر دسترسي آسان تر اين گروه ها به مواد خطرناك و زيادتر بودن و جدي تري بودن اقدام به خودكشي در اين گروه ها باشد. بالاتر بودن درصد مرگ در روز اول بستري مي تواند بيانگر جديت و سميت بالا و ناشناخته بودن درمان مسموميت هاي منجر به فوت باشد. بالا بودن درصد مسموميت با داروهاي ضد افسردگي سه حلقه اي، مخدر و دياپازم مي تواند به دليل دسترسي آسان، تجويز بي رويه اين داروها در نسخه هاي پزشكان و وضعيت اعتياد در جامعه ما باشد.
اندكس توكسيسيته كشنده بالا در سيانور، گراماكسون و ارگانوفسفره كه بيانگر مكانيسم عمل خاص و سريع در سيانور توكسيسيته بالا در ارگانوفسفره و ناشناخته بودن درمان قطعي در گراماكسون است، تلاش بيشتر جهت پيش گيري تشخيص و درمان اختصاصي اين مواد از طريق انتي روتهاي ويژه را ايجاب مي كند.
بالا بودن تعداد بيماران غير مسموم فوت شده در بخش مسمومين، بيانگر لزوم اسكرين اوليه بيماران قبل از ارجاع به بخش مسمومين مي باشد. درصد نسبتا بالاي عدم تناسب تشخيص اوليه و نهايي، بيانگر لزوم تلاش بيشتر جهت بالا بردن دقت تشخيص اوليه باليني با استمداد از يافته هاي پاراكلينيك و آزمايشگاه هاي سم شناسي است.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 160  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی