برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مدل چندهدفه فازي وزندار براي تخصيص سفارشات خريد به تامين كنندگان در يك زنجيره تامين

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عميد امين*,قدسي پور نازنين سادات
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران شمال، دانشکده فني و مهندسي، گروه مهندسي صنايع
 
عنوان همایش: كنفرانس لجستيك و زنجيره تامين
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن لجستيك
زمان:  1385دوره 2
 
 
چکیده: 

بدليل نقش اساسي كه تامين كنندگان در معيارهاي كيفيت، هزينه و خدمات در دستيابي به اهداف زنجيره تامين دارند، مساله تخصيص سفارشات خريد به تامين كنندگان يكي از مهمترين فعاليتهاي مديران خريد در يك زنجيره تامين مي باشد. اين مساله يك مساله چند هدفه مي باشد كه در آن اهداف با يكديگر در تعارض بوده و بسته به موقعيت خريد اهداف داراي اهميت و اولويتي متفاوت مي باشند. در پرداختن به اين موضوع، مشخص نبودن و مبهم بودن اطلاعات مربوط به محدوديتها و پارامترهاي مساله، تصميم گيري را سخت و پيچيده مي سازد. تئوري فازي يكي از ابزار هايي است كه مي تواند به خوبي اينگونه مسايل را حل نمايد. در اين مقاله يك مدل چندهدفه فازي براي از بين بردن ابهامات اطلاعات و عدم قطيت در اي ن مساله توسعه داده شده است. مدل توسعه داده شامل سه تابع هدف، كمينه سازي هزينه هاي كل و بيشينه سازي كيفيت و سطح سرويس كل كالاهاي خريداري شده مي باشد. در اين مدل با استفاده از مجموع وزندار توابع عضويت، تابع تصميم گيري مناسب را ساخته بطوريكه در آن وزن معيار ها متناسب با اهميت آنها در زنجيره تامين باشند. در خاتمه مدل با يك مثال توضيح داده شده است.

 
کلید واژه: تخصيص سفارشات به تامين كنندگان، تصميم گيري چند هدفه فازي، زنجيره تامين، مجموع وزندار توابع عضويت
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 147   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی