برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

رتبه بندی فروشگاههای زنجیره ای شهروند با استفاده از معیارهای کمی و کیفی با رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تکنیک تصمیم گیری چندشاخصه

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: دهقان مريم*,نجفي رضا,صفايي عبدالستار
 
 *پلي تكنيك تهران
 
عنوان همایش: كنفرانس لجستيك و زنجيره تامين
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن لجستيك
زمان:  1385دوره 2
 
چکیده: 

ارزيابي و رتبه بندي صحيح فروشگاه ها همواره به عنوان سنجش عملكرد خرده فروشيها، به ويژه فروشگاه هاي زنجيره اي مطرح بوده است و مسوولين با رتبه بندي فروشگاه ها به راحتي مي توانند تصميمات مهمي مانند بسط و گسترش فروشگاه ها، اولويت بندي و محك زدن آنها، ارتقاي و بهبود كارايي كاركنان و ... را اتخاذ كنند و درصدد شناسايي و رفع اشتباهات برآيند. براي دستيابي به اين امر، ابتدا با انجام مطالعات كتابخانه اي و ميداني معيارها و فاكتورهاي كيفي و كمي در ارزيابي عملكرد مديريت فروشگاه هاي زنجيرهاي شهروند را شناسايي نموده. سپس با استفاده از ابزارهايي چون مصاحبه، پرسشنامه و برگزاري جلسات آزاد اين عوامل غربال شده و فاكتورهاي موثر بطور عام مشخص شود و با در نظر گرفتن سه معياري اصلي (معيار عملكرد مالي، معيار رضايت مشتريان، معيار رضايت كاركنان) تحت سه سناريوي مختلف ديدگاه معاونت طرح، توسعه و سرمايه گذاري، ديدگاه مديرعامل و ديدگاه مدير دفتر تحقيق و توسعه)، ابتدا وزن معيارها و زيرمعيارها با استفاده از نرم افزار Expertchoice بدست آمده و سپس با روش TOPSIS و AHP به صورت مجزا و تحت سه سناريوي مختلف، رتبه بندي اوليه فروشگاه ها انجام گرفته است و مقايس هاي بين نتايج اين دو روش صورت پذيرفته است و در نهايت با وزن دهي به نظرات مديرعامل و معاونت طرح و توسعه و مدير تحقيق و توسعه رتبه بندي نهايي فروشگاه ها بر اساس سه ديدگاه به وسيله روشTOPSIS  صورت گرفته است.

 
کلید واژه: فرآيند تحليل سلسله مراتبي، تكنيك ترجيحات منظم شده با عنايت به شباهته ايشان به راه حل ايده آل
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 204   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی