برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

نقش گیاهان پوششی بر تغییر جمعیتی علف های هرز باغ های میوه

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: بازوبندي محمد*,جعفرزاده ناصر,ولي اله پور رضا,آرين هادي
 
 *مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علف هاي هرز ايران، دانشگاه بيرجند، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1394دوره 6
 
چکیده: 

به منظور بررسي تاثير کشت گياهان پوششي زمستانه بر جمعيت علف هاي هرز در باغ هاي ميوه آلو، اين آزمايش در سه شهرستان مشهد، اروميه و ساري طي دوره چهار ساله 1393-1389 در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار به اجرا در آمد. تيمارها شامل چهار گونه گياه پوششي شبدر ايراني، جو، چاودار و کلزا بودند. ميزان ماده خشک توليدي و تراکم علف هاي هرز اندازه گيري شدند. از علف هاي موجود در طي فصل رويش نمونه گيري صورت گرفت. نتايج نشان داد که نوع گياه پوششي و سال بر وزن خشک و تراکم علف هاي هرز تاثير معني داري داشتند. ترکيب گونه اي علف هاي هرز و ميزان رشد گونه هاي پوششي در سه استان تفاوت زيادي با يکديگر داشتند. در حاليکه در مشهد کلزا رشد چندان نداشت اما در مازندران بخوبي مستقر و کاهش معني داري را در وزن خشک و تراکم علف هاي هرز ايجاد نمود. طي دوره چهار ساله آزمايش ضمن اينکه گونه هاي چند ساله خشبي سمج مانند توق با گونه هايي همچون سلمه جايگزين شدند و ماده خشک علف هاي هرز در پايان سال چهارم در مقايسه با سال اول بيش از 50 درصد کاهش يافت. چاودار و جو توانستند بيش از 90 درصد وزن خشک علف هاي هرز را نسبت به شاهد کاهش دهند.

 
کلید واژه: باغ، علف هرز، گياه پوششي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 202   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی