برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر روش هاي خاک ورزي و کنترل شيميايي بر تراکم و تنوع گونه اي علف هاي هرز پهن برگ پنبه (Gossypium hirsutum) در کشت دوم بعد از گندم (Triticum aestivum)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: سردار محبوبه*,بهداني محمدعلي,اسلامي سيدوحيد,محمودي سهراب
 
 *دانشکده کشاورزي، دانشگاه بيرجند
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن علوم علف هاي هرز ايران، دانشگاه بيرجند، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1394دوره 6
 
 
چکیده: 

به منظور ارزيابي تاثير استفاده توام روش هاي متفاوت خاک ورزي و کنترل علف هاي هرز بر تنوع گونه اي و تراکم علف هاي هرز پنبه، آزمايشي بصورت کرت هاي خرد شده بر پايه طرح بلوک هاي کامل تصادفي در شهرستان بشرويه در سال زراعي 91-1390 به اجرا درآمد. فاکتور هاي آزمايش شامل روش خاک ورزي پنبه به عنوان فاکتور اصلي در 3 سطح شامل: خاک ورزي مرسوم (گاوآهن برگردان دار)، بي خاک ورزي و کم خاک ورزي (چيزل + ديسک) و روش هاي کنترل علف هاي هرز در 5 سطح (علف کش تري فلوکسي سولفورون سديم (با نام تجارتي انووک با فرمولاسيون گرانول پخش شونده در آب 75 درصد به مقدار 11.25 گرم ماده موثره در هکتار+ مويان) به ميزان 10، 15 و 20 گرم در هکتار به همراه سيتوگيت دو در هزار، به همراه تيمارهاي وجين و عدم کنترل علف هاي هرز) به عنوان فاکتور فرعي در 4 تکرار انجام شد. صفات تراکم و تنوع گونه هاي علف هاي هرز در سه زمان قبل از سمپاشي، 15 و 30 روز پس از سمپاشي و عملکرد پنبه مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که روش هاي خاک ورزي تاثير بسزايي در تراکم و ترکيب علف هاي هرز پنبه دارد. روش هاي کم خاک ورزي و بي خاک ورزي نسبت به خاک ورزي مرسوم، به ترتيب باعث کاهش 48.21 و 65.47 درصدي تراکم علف هاي هرز پهن برگ شدند. در تيمار بدون خاک ورزي بيشتر علف هاي هرز چندساله به خصوص پنجه مرغي (Cynodon dactylon) غالب بود بيشترين کاهش تراکم علف هاي هرز پهن برگ در مزرعه پنبه، تحت تاثير دز 20 گرم انوک در هکتار به همراه سيتوگيت در خاک ورزي مرسوم مشاهده شد و خاک ورزي حفاظتي در رتبه بعدي قرار گرفت.

 
کلید واژه: انوک (تري فلوکسي سولفورون سديم)، تنوع گونه اي علف هرز، خاک ورزي حفاظتي، گياه ليفي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 69   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی